Marta Szarszewska

alumni

Udział w edycji 2013 - 2014

Studentka V roku Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Studentka V roku zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłam również podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Jestem współzałożycielką Wydziałowego Koła Naukowego Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności działającego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od niedawna działam także aktywnie w programie AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w Stowarzyszeniu WIOSNA. Moje zainteresowania, prócz oczywiście społecznej odpowiedzialności biznesu, to piłka nożna oraz klimatologia.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość biznesową. Rzeczywistość, w której nowa lepsza wizja działania pozwala wykraczać poza podstawową działalność uwzględniając kwestie społeczne oraz środowiskowe. Odpowiedzialny biznes to uczciwe postępowanie wobec wszystkich interesariuszy organizacji.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.