Piotr Nieporowski

alumni

Udział w edycji 2013 - 2014

Student II roku Socjologii II stopnia (spec. analityk danych) na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jestem studentem II roku socjologii II stopnia (spec. analityk danych) na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jako przewodniczący Koła Naukowego Socjologów mam przyjemność pracować ze wspaniałymi ludźmi, współtworząc takie inicjatywy, jak: konferencje, warsztaty, panele dyskusyjne i badania terenowe. Należę również do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Do moich zainteresowań naukowych należą m.in. problematyka pracy grupowej, jej społeczne i psychologiczne aspekty, zagadnienia organizacji pracy oraz struktura zespołów pracowniczych. Dostrzegam dzięki temu istotę idei społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR postrzegam jako naturalny etap rozwoju każdego biznesu oraz wskaźnik jego dojrzałości. Żadna firma nie może funkcjonować bez kapitału ludzkiego oraz konsumentów, dlatego ignorowanie interesów społeczeństwa to „strzał w stopę” każdego przedsiębiorcy.

Jako Ambasador CSR dążę do szerzenia idei społecznej odpowiedzialności i wzbudzenia świadomości, że jest to sposób na zysk nie tylko dla przedsiębiorcy, ale również dla społeczeństwa jako ogółu.

Mój czas wolny staram się poświęcać inwestowaniu w rozwój osobisty, a uatrakcyjniają mi to z powodzeniem muzyka i książki.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.