Dawid Paśko

alumni

Udział w edycji 2011 - 2012

student kierunku zdrowie publiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim

Jestem Ambasadorem CSR ponieważ …

… wierzę w idee CSR i chciałbym ją rozpowszechniać wśród ludzi z mojego otoczenia. Jestem pewien, że zaprocentuje to w przyszłości firmami i przedsiębiorstwami na Podkarpaciu, dla których CSR będzie nie tylko piękną filozofią, ale też długofalową strategią.

 Odpowiedzialny biznes to dla mnie …

… nadzieje na lepsze jutro.

 Dawid jest na swojej uczelni aktywnym samorządowcem, ale też młodym przedsiębiorcą. Dawid łatwo nawiązuje kontakty, jest rzetelny i odpowiedzialny. W czasie wolnym jeździ na nartach i pływa.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.