Alina Boczoń

alumni

Udział w edycji 2014 - 2015

Studentka V roku filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim

Na ostatnim roku filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim postanowiłam jeszcze mocniej uwierzyć w anomalną rozszerzalność czasu i postawić wszystko na jedną kartę – rozwój. Efekt? Założyłam koło naukowe Business in English, dołączyłam do SF BCC i zostałam ambasadorką CSR.

Czym jest dla mnie CSR? Mówca TEDxChicago, Jonathan Greenblatt w czterech prostych słowach „meaning & money, profits & purpose” przedstawił kombinację dwóch komplementarnych poziomów zysku, jakie osiągają społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa. Mierzalny zysk finansowy i bezcenny zysk społeczny, rozumiany również jako budowanie wewnętrznej integralności osób, które wychodzą poza konwencjonalne ramy biznesu, nadając mu głębię niemożliwą do osiągnięcia bez zachowania równowagi pomiędzy braniem a dawaniem.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.