Aktualności Karty Różnorodności

#5latKR – zarządzanie różnorodnością w Deloitte

25 kwietnia 2017

Do 24 maja i IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności trwają obchody 5. jubileuszu Karty Różnorodności. Co wtorek przypominamy materiały związane z historią i obszarami zainteresowania Karty Różnorodności, dotychczasowe inicjatywy, początki projektu oraz ludzi i firmy, którzy przyczynili do rozwoju idei zarządzania różnorodnością w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia materiału na temat działań firmy doradczej Deloitte, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firma Deloitte, jako jedna z pierwszych w Polsce dołączyła do grona sygnatariuszy…

DB Cargo Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

25 kwietnia 2017

DB Cargo Polska jako pierwsza firma kolejowa w Polsce dołączyła do grona pracodawców, dla których równe traktowanie pracowników oraz zarządzanie różnorodnością stanowią istotny element strategii rozwoju. Podpisując Kartę Różnorodności DB Cargo Polska zobowiązała się do przeciwdziałania dyskryminacji, tworzenia i prowadzenia polityki równego traktowania oraz działania na rzecz upowszechniania różnorodności w miejscu pracy. Firma wyraziła również gotowość do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w działania promujące postanowienia…

„Jak zorganizować Dzień Różnorodności?” – 26 kwietnia SPOTKANIE dla sygnatariuszy

21 kwietnia 2017

26 kwietnia 2017 roku w siedzibie firmy Siemens w Warszawie odbędzie się spotkanie z elementami warsztatu w ramach programu Karta Różnorodności.