Aktualności Karty Różnorodności

22 września 2020

Grupa BNP Paribas z nagrodą World’s Best Bank for Financial Inclusion 2020

Grupa BNP Paribas została nagrodzona tytułem World’s Best Bank for Financial Inclusion 2020. Magazyn Euromoney docenił zaangażowanie społeczne banku i zwiększenie dostępności we wdrażaniu jego produktów oraz usług.

3 września 2020

DNB Bank Polska aktywnie wspiera pracujących rodziców

W Polsce z roku na rok przybywa mężczyzn wykorzystujących dwutygodniowy urlop ojcowski (w I kwartale 2020 roku 61,4 tys. mężczyzn vs. 199,8 tys. w całym roku 2019). Nadal jednak tylko ok. 1 proc. ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego (w 2019 roku 4,2 tys. mężczyzn). DNB Bank Polska, jako jedna z niewielu firm w Polsce, wprowadziła rozwiązania, które wspierają oboje rodziców w sprawowaniu opieki nad dzieckiem w pierwszym okresie jego życia i ułatwiają łączenie tej opieki z pracą zawodową. W praktyce oznacza to, że mężczyźni mogą skorzystać z 20-tygodniowego pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego (obecnie w Polsce na taki długi, pełnopłatny urlop mogą liczyć jedynie kobiety). Ponadto rodzice, do ukończenia przez dziecko 18. miesiąca życia, mają możliwość skrócenia czasu pracy o 2 godziny, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

31 sierpnia 2020

11 września odbędzie się webinar #EUvsDiscrimination

11 września odbędzie się organizowany przez KE webinar poświęcony prezentacji przewodnika zawierającego dobre praktyki w zakresie usprawnień w miejscu pracy adresowanych do osób z niepełnosprawnościami.

25 sierpnia 2020

Fundacja „Polki Mogą Wszystko” i Henkel Polska razem na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych

Henkel Polska i Fundacja „Polki Mogą Wszystko” już po raz 13 przyznają stypendia naukowe wychowankom domów dziecka oraz podopiecznym rodzin zastępczych. W tegorocznej edycji wsparcie finansowe otrzyma 27 uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami w innych dziedzinach.

20 sierpnia 2020

Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce. Pobierz pełny raport z badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Pełnienie ról opiekuńczych jest wśród pracowników zjawiskiem masowym. W najbliższych latach szczególnie istotna stanie się kwestia opieki nad dorosłymi osobami zależnymi. Czy firmy są gotowe na wsparcie pracowników w ich obowiązkach opiekuńczych? Odpowiedź w przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raporcie z badania “Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce”.

13 sierpnia 2020

Oświadczenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawie wydarzeń 7-8 sierpnia w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz  podmiotów, które postanowiły przyłączyć się do tej inicjatywy. Lista organizacji jest otwarta.

15 lipca 2020

Chiesi Poland Sygnatariuszem Karty Różnorodności

Firma farmaceutyczna Chiesi Poland, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podpisała dziś Kartę Różnorodności.

15 czerwca 2020

#MiesiącRóżnorodności za nami

W ramach Miesiąca Różnorodności przez cały maj w mediach Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezentowane były eksperckie wideo, podcasty i artykuły poświęcone aktualnym wyzwaniom rynku pracy. Głos zabrali/ły ekspertki i eksperci wywodzący/e się z biznesu, uczelni czy mediów. Partnerem Miesiąca Różnorodności była firma Henkel Polska.

10 czerwca 2020

Diversity Management in Romanian Organisations

Publikacja „Diversity Management in Romanian Organisations” jest pierwszym dużym wspólnym wysiłkiem sygnatariuszy rumuńskiej Karty Różnorodności.

9 czerwca 2020

Poznaj dobre praktyki Sygnatariuszy KR

W tym roku przypada 10-lecie Europejskiej Platformy Kart Różnorodności. Z tej okazji zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami, jakie realizują Sygnatariusze KR w Polsce. Wiele z nich dotyczy także obecnej sytuacji i wyzwań, przed którymi stoimy. Liczymy, że poniższe zestawienie stanowić będzie inspirację w podejmowaniu działań z obszaru zarządzania różnorodnością i budowania organizacji włączających….

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc