Karta Różnorodności

26.07.2017

Deloitte USA zmienia podejście do wspierania osób narażonych na wykluczenie

Deloitte USA zdecydował, że nadszedł czas, aby zmienić podejście do różnorodności w miejscu pracy i zrezygnować z grup wspierających różnorodność poprzez skupianie się na płci, orientacji seksualnej, pochodzeniu etnicznym czy doświadczeniach życiowych (np. weterani). Raport na ten temat opublikował Bloomberg. W ciągu najbliższych 18 miesięcy firma wyeliminuje grupy takie jak Inicjatywa Kobiet (WIN) i grupa...
26.07.2017

Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu Raporty Społeczne

Firmy i organizacje, które przygotowały raport z zakresu CSR / zrównoważonego rozwoju, mogą go zgłosić do konkursu Raporty Społeczne. Nabór publikacji trwa do 7 sierpnia (przedłużony termin zgłoszeń) i odbywa się przez stronę raportyspoleczne.pl. Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Co roku nagradzane są najlepiej sporządzone raporty z...
24.07.2017

Do 6 września trwa nabór do przeglądu „Praktycy o Różnorodności”

Ruszył nabór dobrych praktyk do Przeglądu „Praktycy o Różnorodności”, który już po raz drugi będzie towarzyszył Kongresowi Różnorodności, zaplanowanemu na październik br. Organizatorzy (Henkel, BE.NAVIGATOR) zapraszają wszystkie firmy i organizacje pozarządowe do zgłaszania innowacyjnych praktyk z obszaru zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Projekt Karta Różnorodności jest patronem przeglądu. Przegląd „Praktycy o Różnorodności” po raz pierwszy...
21.07.2017

Zaproszenie do badania Diversity&Inclusion

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu na temat Różnorodności i włączania (Diversity&Inclusion) w miejscu pracy, którego wyniki zostaną opublikowane w raporcie przygotowywanym przez Inclusion institute dla magazynu Newsweek. Raport ukaże się w październiku, a biorący udział w badaniu otrzymają go za darmo, jak tylko się ukaże. Wypełnienie ankiety (w języku angielskim) zajmuje od około 5...
15.07.2017

Zarządzanie różnorodnością w Rossmann

Firma Rossmann, sygnatariusz Karty Różnorodności wydała „Raport Odpowiedzialności Społecznej 2015-2016”, w którym przedstawia kluczowe aspekty i najważniejsze wydarzenia ostatnich dwóch lat z perspektywy swojej działalności, a także ogłasza strategiczne zobowiązania na najbliższe lata. W raporcie zawarto także informacje na temat podejścia do zarządzania różnorodnością w firmie. – Wydając raport, nie robimy tego z konieczności, nie spełniamy...
14.07.2017

Raport: Kobiety w zarządach. Perspektywa globalna

Firma Deloitte, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu i sygnatariusz Karty Różnorodności, opublikowała piątą edycję raportu „Kobiety w zarządach. Perspektywa globalna”. Analiza Deloitte obejmuje 64 kraje. Wynika z niej, że odsetek kobiet – członków zarządów na całym świecie wynosi 15 proc. W europejskich spółkach wskaźnik ten wynosi 22,6 proc.  Pobierz raport Kobiety nadal stanowią zdecydowaną mniejszość w zarządach...
06.07.2017

Poznaj działania europejskich Kart Różnorodności

Komisja Europejska opublikowała 6. edycję zestawienia działań wszystkich Kart Różnorodności. W newsletterze przedstawione są przykłady aktywności zorganizowanych przez lokalne Karty – sprawozdania z Dni Różnorodności, działań na rzecz wspierania komunikacji międzykulturowej, integracji migrantów i uchodźców na rynku pracy.  Wydanie newslettera to też okazja do przedstawienia nowej, 18. lokalnej Karty Różnorodności, która została zainicjowana w maju...
05.07.2017

Karta Różnorodności w Gdańsku i na Dolnym Śląsku

Ostatni tydzień czerwca był jednym z bardziej pracowitych w programie Karta Różnorodności, realizowanym w Polsce od 2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 28 czerwca do inicjatywy dołączył pierwszy Urząd Marszałkowski (Województwa Dolnośląskiego), a 30 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Karty w Trójmieście. W ciągu ostatnich siedmiu dni do inicjatywy dołączyło 6 nowych sygnatariuszy, a kolejne...
04.07.2017

Cztery europejskie agencje zbadały sytuację starszych pracowników na rynku pracy

Cztery europejskie agencje (EU-OSHA, Eurofound, Cedefop, EIGE)  wspólnie przygotowały raport na temat sytuacji na rynku pracy w Unii Europejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa. Sprawozdanie skupia się na wpływie starzenia się pracowników w UE na zatrudnienie, warunki pracy, standardy życia i dobrobyt. Skoordynowany przez EU-OSHA raport przedstawia, w jaki sposób informacje z czterech agencji, specjalizujących...
03.07.2017

Spotkanie Karty Różnorodności w Gdańsku i pięciu nowych sygnatariuszy

30 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Karty Różnorodności w Trójmieście, które Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizowało wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów. W czasie spotkania dołączyło pięciu nowych sygnatariuszy, a kolejni chęć włączenia się w projekt. Na ten moment polska Karta Różnorodności została podpisana przez prawie 190 organizacji.  Tematem przewodnim tegorocznych działań prowadzonych w ramach polskiej odsłony...
30.06.2017

Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska z Kartą Różnorodności

28 czerwca w zabytkowej sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego Marszałek Województwa Dolnego Śląska Cezary Przybylski podpisał Kartę Różnorodności. Tym samym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako pierwszy spośród samorządów szczebla wojewódzkiego przyjął zobowiązanie równego traktowania i tworzenia włączającego otwartego na różnorodność miejsca pracy. Poprzez podpisanie Karty Różnorodności urząd marszałkowski zobowiązuje się do przestrzegania całkowitego zakazu dyskryminacji...
26.06.2017

,,Równość jest ważna. Karta Różnorodności w samorządzie i biznesie”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z  Uniwersytetem Wrocławskim zaprasza na konferencję ,,Równość jest ważna. Karta Różnorodności w samorządzie i biznesie”, podczas której nastąpi uroczyste sygnowanie Karty przez Marszałka Cezarego Przybylskiego. Konferencja odbędzie się w środę, 28 czerwca 2017 r. w Oratorium Marianum, przy placu Uniwersyteckim 1 w Wrocławiu. Początek godz. 9.30. Konferencja będzie pretekstem do rozmowy...
23.06.2017

Pokoleniowy miks – jak przyrządzić generacyjny super koktajl

O zarządzaniu wiekiem w Skanska S.A. i dobrych praktykach firmy w tym zakresie pisze Anna Olszówka, Koordynatorka Zespołu Szkoleń i Rozwoju w Skanska S.A. Firma jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2015 roku.
21.06.2017

Jak tworzyć włączające miejsca pracy dla społeczności LGBT – przewodnik dla pracodawców

Organizacja Great Place to Work oraz Pride at work Canada opublikowały przewodnik dla pracodawców "An LGBT Best Practice Guide for Employers" zawierający dobre praktyki z zakresu tworzenia bardziej przyjaznych i włączających miejsc pracy dla osób ze społeczności LGBT. Publikacja prezentuje 12 strategii, tłumacząc  jak i dlaczego warto je wdrażać.
21.06.2017

Startuje kampania PFRON przeciw wykluczeniu

W Wielkopolsce wystartowała kampania informacyjna: „Osoby niepełnosprawne – szansą dla pracodawców publicznych i prywatnych”.  Organizatorem kampanii jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kampania ma na celu promocję nowych pilotażowych programów PFRON służących zwiększeniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zmianę postaw społecznych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Nowe programy służyć mają uzupełnieniu dotychczasowego wsparcia. Założeniem Funduszu jest...