Karta Różnorodności

21.08.2019

Ustawa wprowadzającą program „Dostępność Plus” z podpisem Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza program "Dostępność Plus" - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa zobowiązuje podmioty publiczne do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym.
01.08.2019

Women in Business and Management: The business case for change

Najnowsza publikacja Międzynarodowej Organizacji Pracy i jest już drugą edycją raportu Women in Business and Management. Jej celem jest wskazanie, jak różnorodność płci w zarządach firm i na niższych stanowiskach może poprawić wyniki organizacyjne i skuteczność pracy. 
01.08.2019

Sustainable inclusion of migrants into society and labour market

Raport „Sustainable inclusion of migrants into society and labour market” został opracowany przez Komisję Europejską. W publikacji przedstawiono narzędzia, które mają na celu stworzenie warunków dla większego włączenia migrantów w życie społeczne, gospodarcze oraz polityczne. 
01.08.2019

Navigating disruption without gender diversity? Think again

Publikacja „Navigating disruption without gender diversity? Think again” zawiera innowacyjne metody, których wdrożenie przez liderów biznesu pomoże według autorów osiągnąć różnorodność płci i większe zaangażowanie kobiet w miejscu pracy.
31.07.2019

Prawie co trzeci Europejczyk nie może sobie pozwolić na tygodniowy urlop

Jak szacuje Eurostat, 28,3% ludności UE w wieku 16 lat lub więcej nie mogło pozwolić sobie na tygodniowy urlop poza domem w 2018 r. W 2013 r. odsetek ten wynosił 39,5%. Wśród 28 państw członkowskich UE krajami o najwyższym odsetku osób, które nie mogły pozwolić sobie na tygodniowy urlop, były Rumunia (58,9%), Chorwacja (51,3%), Grecja...
31.07.2019

BNP Paribas Bank Polska wdraża ułatwienia w bankowości elektronicznej

Łatwość korzystania, dostępność wyższe bezpieczeństwo – Bank BNP Paribas oddaje w ręce użytkowników GOonline - bankowość elektroniczną, mając na uwadze przede wszystkim „user expercience”. GOonline przygotowana jest z myślą o wszystkich klientach, ich zróżnicowanej historii i potrzebach, umożliwiając na bieżąco zmiany zgodnie z ich oczekiwaniami. 
31.07.2019

Jak banki obsługują klientów niesłyszących?

W Polsce może żyć nawet pół miliona osób z całkowitym ubytkiem słuchu. Niniejsza grupa osób jest m.in. klientami banków, które coraz więcej wdrażają praktyki dotyczące tworzenia warunków dla większej dostępności ich usług. Taka działalność pomaga walczyć z wykluczeniem społecznym osób niesłyszących.
17.07.2019

Webcast „Diversity and inclusion: Responding to changing workforce demographics”

17 lipca (środa) o godz. 20:00 odbędzie się webcast "Diversity and inclusion: Responding to changing workforce demographics" z udziałem ekspertów Deloitte.
16.07.2019

Carrefour wprowadza innowacyjne rozwiązania dla osób niewidomych

W Galerii Morena zainstalowano system znaczników TOTUPOINT, który wspomaga orientację przestrzenną i zwiększa poziom bezpieczeństwa osób niewidomych i niedowidzących. Jest to działanie realizowane przez Carrefour Polska, właściciela galerii w Gdańsku, w ramach partnerstwa na rzecz dostępności, którego sieć jest sygnatariuszem.
16.07.2019

Bank Millennium Bankiem bez barier

Dostępność usług finansowych dla wszystkich kategorii klientów stanowiła odrębną kategorię oceny instytucji finansowych w ramach tegorocznego Rankingu Banków „Miesięcznika Finansowego BANK”. Główne wyróżnienie w tej kategorii przyznano Bankowi Millennium.
12.07.2019

W Dzienniku Gazecie Prawnej o wyzwaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością

W wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z 12 lipca 2019 r. ukazał się artykuł red. Emilii Świętochowskiej poświęcony aktualnym wyzwaniom stojącym przed firmami w zakresie zarządzania różnorodnością. Eksperckiego komentarza udzieliła Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.
12.07.2019

Kobiety w biznesie. Marzenia a rzeczywistość

Raport "Kobiety w biznesie. Marzenia a rzeczywistość" został przygotowany przez zespół Fundacji Liderek Biznesu pod kierownictwem Anny Sirockiej. Raport wskazuje cechy potrzebne do osiągnięcia sukcesu przez kobiety oraz koszty z tym związane.
05.07.2019

Zgłoś działania firmy do przewodnika nt. racjonalnych usprawnień w miejscu pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do zgłaszania działań z zakresu wdrażania racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w ramach powstającego właśnie przewodnika na ten sam temat. Przewodnik jest elementem zainaugurowanej przez Komisję Europejską w maju br. kampanii uświadamiającej na temat przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Termin zgłoszeń mija 31 lipca.  Kampania jest skierowana do pracodawców krajowych i m.in. porusza...
05.07.2019

Zgłoś swoją firmę do pierwszego w Polsce Diversity & Inclusion Rating!

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce, we współpracy z zespołem Sustainability Consulting Deloitte Polska przygotowało usługę pozwalającą na mierzenie poziomu zaawansowania firmy w obszarze Diversity&Inclusion. Podstawą do stworzenia narzędzia były doświadczenia i metodyki polskie i międzynarodowe. Na zgłoszenia firm do Diversity&Inclusion Rating czekamy do 19 sierpnia.
04.07.2019

Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance

Raport został stworzony przez The European Institute for Gender Equality (EIGE). Publikacja zawiera przegląd różnic wynagrodzeń ze względu na płeć w całej UE. W raporcie podkreślono, że jednym ze skutków luki płacowej są także różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn.