Karta Różnorodności

19.01.2018

Różne pokolenia w firmie – potencjał, który warto wykorzystać – raport PwC

Współpraca przedstawicieli różnych generacji nie jest zjawiskiem nowym. Nigdy wcześniej jednak różnice pomiędzy nimi nie były tak widoczne – piszą we wstępie autorzy raportu PwC poświęconego różnicom pokoleniowym w miejscu pracy. Firma PwC jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Wszystko za sprawą cyfrowej transformacji, która w niezwykle krótkim czasie podzieliła starszych i młodszych ze względu na nastawienie...
18.01.2018

Większa obecność kobiet w biznesie to wyższe zyski dla firm

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają i kobiety, i mężczyzn, osiągają o 15 proc. wyższe przychody, a te zatrudniające przedstawicieli różnych narodowości – nawet o 35 proc. – wynika z raportu McKinsey. W Polsce, choć odsetek pań zajmujących kierownicze stanowiska rośnie, to wciąż jest im na rynku pracy trudniej ze względu na pełnione role społeczne, obowiązki rodzinne i panujące stereotypy. Luka płacowa w zarobkach kobiet...
17.01.2018

2515 firm z elastycznym czasem pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało dane Państwowej Inspekcji Pracy, z których wynika, że coraz więcej firm stawia na elastyczny czas pracy. Z danych PIP wynika, że do 15 grudnia 2017 roku elastyczny czas pracy wprowadziło 2515 pracodawców. To głównie średnie przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249  osób (846). Nieco mniej było mikroprzedsiębiorców, zatrudniających do...
16.01.2018

AkzoNobel Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

AkzoNobel Polska od grudnia jest w gronie Sygnatariuszy Karty Różnorodności, jako jedno z ponad 200 przedsiębiorstw, instytucji, urzędów administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Polsce, które podpisało się pod koordynowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu zobowiązaniem do przeciwdziałania dyskryminacji i tworzenie otwartych na różnorodne potrzeby pracowników miejsc pracy. Zobacz >> Jak zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności AkzoNobel Polska...
12.01.2018

Zainaugurowano Częstochowski Rok Praw Kobiet

Warsztaty, debaty, edukacja publiczna w zakresie praw kobiet, upowszechnianie zasady równości i równouprawnienia, promocja aktywnego udziału kobiet w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym, mural poświęcony Mieczysławie Biegańskiej to tylko niektóre działania przewidziane w zainaugurowanym właśnie Częstochowskim Roku Praw Kobiet. Urząd Miasta Częstochowy jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od sierpnia 2017 roku. Rok 2018 został ustanowiony przez...
10.01.2018

Sygnatariusze wspierający Kartę Różnorodności w 2018 roku

Od początku stycznia 11 firm sygnatariuszy Karty i 26 partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu może posługiwać się tytułem Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności 2018. Dzięki zaangażowaniu tych 36 organizacji możliwy jest dalszy intensywny rozwój programu Karta Różnorodności i upowszechnianie idei zarządzania różnorodnością w miejscu w pracy w Polsce. Tytuł przyznawany jest na rok,  Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności to...
09.01.2018

Nabór dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu przedłużony do 17 stycznia

Do 17 stycznia Forum Odpowiedzialnego Biznesu zdecydowało się przedłużyć nabór dobrych praktyk biznesu z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju do największego przeglądu CSR w Polsce – Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rejestracja działań jest bezpłatna i odbywa się przez formularz dostępny na stronie raport2017.odpowiedzialnybiznes.pl. – Przełom roku to wyjątkowy czas w większości firm. Liczne...
03.01.2018

Promocja zdrowia w zakładzie pracy – publikacja

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi opublikowało monografię pt. „Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników”. Materiał został wydany w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy,...