Irena Madej

Menedżerka projektów

Telefon: +48 697 679 706

menedżerka projektów

Do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyłam w kwietniu 2023 r. Moim zadaniem jest koordynacja i rozwój działań w ramach Karty Różnorodności.

Wcześniej pracowałam wiele lat w sektorze kulturalnym, zarówno w centralnych instytucjach publicznych jak i organizacjach pozarządowych. Zajmowałam się programami rozwojowymi, szkoleniami, konferencjami i wydawnictwami dla pracowników instytucji kultury z całej Polski.

Jestem studentką Psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz absolwentką kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy z ludźmi najważniejsze jest dla mnie budowanie porozumienia i komunikacja oparta na empatii i szacunku, dlatego rozwijałam się w ramach Akademii NVC oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA.