Źródło profesjonalnych wypowiedzi eksperckich

PAP Biznes

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Forum to grono ekspertów i specjalistów z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Mogą być oni wsparciem w przygotowywaniu materiałów prasowych i audiowizualnych dotyczących zarówno tych zagadnień, jak i szeroko rozumianych zagadnień biznesowych, urbanistycznych i społecznych.

Źódło: PAP Biznes, Czy polskie firmy są społecznie odpowiedzialne?

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu oferuje dostęp do ekspertów zajmujących się następującymi zagadnieniami:

 • ogólnie koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • zrównoważonym rozwojem,
 • raportowaniem społecznym,
 • zrównoważonymi miastami,
 • slow life,
 • partnerstwem międzysektorowym,
 • różnorodnością w miejscu pracy,
 • wolontariat pracowniczy,
 • kwestiami środowiskowymi,
 • CSR w MŚP,
 • dialogiem z interesariuszami,
 • zagadnieniami etycznymi,
 • kwestią nadużyć i korupcji,
 • aktywnością studencką w kwestiach CSR,
 • promocją i komunikacją a CSR.

 

Zapraszamy do kontaktu z zespołem promocji i komunikacji:

Agnieszką Siarkiewicz

telefon komórkowy: 669 510 483

mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl

 

Miłosz Marchlewicz

promocja projektu Karta Różnorodności

telefon komórkowy: 721 296 197

mail: milosz.marchlewicz@fob.org.pl

 

Do pobrania:

Logo Forum Odpowiedzialnego Biznesu (w formacie JPG)

Logo Forum Odpowiedzialnego Biznesu (w formacie PNG)