Odpowiedzialność za produkty i usługi tematem trzeciej rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

12 kwietnia 2019

Dotyczy firmy: ABC Czepczyński, Amica, BNP Paribas Bank Polska, Grupa VIVE, Henkel Polska, IKEA, Orange Polska, Provident Polska, Santander Bank Polska,

Uczestnicy trzeciego tematycznego spotkania Rady Odpowiedzialnego Przywództwa zajęli się kwestią odpowiedzialnej sprzedaży jako kolejnym wyzwaniem z obszaru CSR. Wpisali je na listę rekomendacji, skierowanych do środowiska biznesu w Polsce.

Zagadnienie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji zostało sformułowane na mapie wyzwań w Agendzie 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, realizacji której podjęła się również Polska. Biznes może realnie przyczyniać się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym Celu 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Przedstawiciele firm skupionych w Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa przyjęli kolejną rekomendację, dotyczącą powyższego zagadnienia, stanowiącą wezwanie do współpracy na tym polu.

TREŚĆ TRZECIEJ REKOMENDACJI:

Odpowiedzialna sprzedaż opiera się na społecznej i środowiskowej odpowiedzialności za oferowany produkt czy usługę, oferowaniu klientom produktów odpowiednich do ich potrzeb, rzetelnej komunikacji marketingowej oraz uczciwym informowaniu o korzyściach i ryzykach związanych z korzystaniem z nich. Potrzebna jest współpraca firm na rzecz przeciwdziałania nieuzasadnionemu kreowaniu potrzeb, nieuczciwej konkurencji i zmowom cenowym oraz edukacja klientów, aby wybierali to, co najlepiej zaspokoi ich potrzeby.

Trzecie tematyczne spotkanie Rady Odpowiedzialnego Przywództwa odbyło się 28 marca br. Gospodarzem wydarzenia był Santander Bank Polska w Warszawie. Gościem specjalnym spotkania członków Rady był prof. David Grayson, współautor publikacji „All In: The Future of Business Leadership”.

Firmy muszą myśleć zarówno o tym, jak promują i sprzedają, oraz co promują i sprzedają. Wymaga to wzięcia współodpowiedzialności także za możliwe, niewłaściwe wykorzystanie ich produktów i usług. Na przykład, za problem hazardu dotyczący firm hazardowych, otyłość – firmy produkujące jedzenie typu fast-food czy nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu – firmy z branży alkoholowej. Jednocześnie biznes musi myśleć o wrażliwych klientach, takich jak osoby starsze, które mogą cierpieć na demencję – mówi prof. David Grayson.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki następujących firm – partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: ABC Czepczyński, Amica, BNP Paribas Bank Polska, Grupa VIVE, Henkel, IKEA Retail Poland, Orange Polska, Provident Polska, Santander Bank Polska, Siemens Polska.

Biznes w Polsce potrzebuje odpowiedzialnych przywódców, myślących szerzej niż tylko w perspektywie krótkoterminowych zysków. Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to grono liderów, którzy nie tylko chcą kierować firmami zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Gotowych także zaangażować się osobiście, by temat zyskiwał na znaczeniu, a idea upowszechniała w naszej rzeczywistości gospodarczej. To wciąż w Polsce wyjątkowa postawa. Spotkania Rady są forum wymiany doświadczeń i inspiracji oraz rozwoju współpracy – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa przyświeca założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest ważnym zadaniem osób zarządzających firmami. Celem Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Efektem prac ma być lista 10 Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska. Więcej informacji na stronie Odpowiedzialnybiznes.pl/rop/.