Siemens

Siemens Sp. z o.o. dysponuje  na polskim rynku szeroką ofertą produktów i usług macierzystego koncernu. Odpowiadając na kluczowe dla polskiej gospodarki kwestie modernizacji infrastruktury przemysłowej i komunalnej, jak również wymogi ochrony środowiska naturalnego, zmiany demograficzne i procesy urbanizacji, Siemens wprowadza na polski rynek nowoczesne rozwiązania i produkty, które są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom wynikającym z tych uwarunkowań. Siemens jest tym samym jednym z pionierów w ustalaniu standardów technologicznych w różnych dziedzinach przemysłu i infrastruktury. Jako ekspert w wielu dziedzinach angażuje się w promowanie technologii, które zapewniają efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie skażenia środowiska. Swoimi produktami i usługami przyczynia się do poprawiania jakości życia. Jest odpowiedzialnym i docenianym pracodawcą, aktywnym uczestnikiem życia społecznego.

Odpowiedzialność korporacyjna firmy Siemens

Siemens to nie tylko innowacyjne technologie i aktywny udział w modernizacji polskiej gospodarki. To także aktywne uczestniczenie w życiu społeczeństwa – wspieranie wybranych form działalności kulturalnej, edukacyjnej czy naukowej. Korporacyjna odpowiedzialność firmy przejawia się również w konsekwentnej realizacji polityki Compliance – tj. odpowiedzialności i zgodności z zasadami etyki biznesu. Poprzez jej realizację Siemens dąży do ugruntowania wizerunku firmy działającej w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. I tego samego oczekuje od swoich dostawców, gdyż tylko w ten sposób może zagwarantować spójność realizowanej polityki z działalnością operacyjną, działać w sposób zrównoważony.

Więcej informacji na stronie Siemens 

Informacje od Partnera

9 lutego 2020

Siemens ponownie partnerem Targów CSR

Firma Siemens potwierdziła współpracę przy 8. Targach CSR. Jest to jednocześnie kontynuacja zaangażowania przedsiębiorstwa w największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma będzie partnerem 8. Targów CSR, które odbędą się 16 kwietnia 2020 roku w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

7 lutego 2020

Corporate social and environmental responsibility event

Companies, organisations and institutions will showcase their best practices, products and services supporting CSR and sustainable development during the 8th edition of the CSR Marketplace organised by the Responsible Business Forum. The event will bring together beneficiaries of CSR initiatives, businesspeople, experts, and members of the academic community, as well as NGO, public administration and media representatives. The CSR event will take place on 16 April 2020 in the EXPO XXI centre in Warsaw. The admission to both the exhibition and the conference is free (http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/).  

7 lutego 2020

Korzyści komunikacyjno-promocyjne dla Wystawców 8. Targów CSR

Trwa rejestracja wystawców 8. Targów CSR, największego w Polsce wydarzenia CSR poświęconego odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi. Udział w wydarzeniu to również szereg możliwości komunikacyjno-promocyjnych dla firm, organizacji i instytucji z własnymi stoiskami wystawowymi. Targi odbędą się 16 kwietnia br….

Zobacz wszystkie wiadomości od Siemens »