Aktualności SDGs

Polacy wzywają firmy do przeciwdziałania zmianom klimatu

30 września 2019

Nie akcje ekologiczne ani zdrowe produkty, a przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to według Polaków najważniejsze zadanie dla firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polacy oczekują od przedsiębiorstw przechodzenia na odnawialne źródła energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju w Kompanii Piwowarskiej

25 września 2019

W czwartą rocznicę ogłoszenia przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju, Kompania Piwowarska przedstawia swój wkład w realizowanie 13 spośród 17 SDGs.

Zdrowie i dobrobyt to priorytety Polaków na drodze do zrównoważonego rozwoju

25 września 2019

Budowanie zrównoważonego rozwoju w Polsce wymaga przede wszystkim zapewnienia ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowania dobrobytu. W kontekście globalnym Polacy uważają, że najpilniejszym zadaniem jest wyeliminowanie głodu oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Zwraca też uwagę wysokie znaczenie kwestii klimatycznych.

8. Targi CSR