Aktualności SDGs

Konieczne pilne ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do 1,5°C. Nowy raport IPCC

12 października 2018

Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 ° C wymagałoby szybkich, dalekosiężnych i bezprecedensowych zmian we wszystkich aspektach społeczeństwa – powiedział IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimat) w najnowszym Raporcie. Specjalny raport na temat globalnego ocieplenia o temperaturze 1,5 ° C został zatwierdzony przez IPCC 6 października w Incheon w Republice Korei. Jest to kluczowy wkład naukowy do grudniowej Konferencji w sprawie Zmian Klimatu (ang. Conference of the Parties, COP24), kiedy rządy dokonają przeglądu Porozumienia Paryskiego, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

Good life goals – czyli Cele Zrównoważonego Rozwoju dla każdego

9 października 2018

Z okazji trzeciej rocznicy ogłoszenia zapisów Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, World Business Council wspólnie z organizacją Futerra i Programem Środowiskowym ONZ rozpoczął kampanię „Good life goals”/”Cele dobrego życia”, która w lekki i zabawny sposób przedstawia Cele Zrównoważonego Rozwoju, zwracając uwagę na to co każdy człowiek może zrobić na rzecz ich realizacji. 

17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi w najnowszej publikacji FOB o Celach Zrównoważonego Rozwoju

28 września 2018

Po trzech latach od ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030. Publikacja pokazuje także rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.