ABC Czepczyński

ABC Czepczyński funkcjonuje na polskim rynku od 1997 roku. Firma świadczy usługi spedycji krajowej i międzynarodowej (organizacja przewozów, aranżacja przeładunków, doradztwo spedycyjne, przewozy dedykowane). Obsługuje ładunki całopojazdowe oraz drobnicowe w relacjach pomiędzy wszystkimi krajami Unii Europejskiej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmie ABC Czepczyński

Firma stara się być maksymalnie transparentna. Dokonuje wszelkich starań aby wpływ na interesariuszy był pozytywny, a relacje były oparte na jasnych zasadach. Istotna jest odpowiedzialność wobec pracowników, środowiska naturalnego, społeczności lokalnych i otoczenia biznesowego (partnerów, klientów, przewoźników, itp.). Wszystkie działania CSRowe zostały poddane ratingowi EcoVadis, wynikiem czego firma została odznaczona srebrnym medalem. Szczególną wagę firma ABC – Czepczyński koncentruje na zagadnieniach związanych z zaangażowaniem społecznym i edukacją. W związku z tym, powołana została fundacja Czepczyński Family Foundation, która realizuje realizuje szereg projektów i inicjatyw:

Projekty CSR’owe:

  • ABC-Ekonomii – promowanie idei edukacji ekonomicznej dla najmłodszych
  • ABC- Empatii – promowanie empatii do osób chorych i niepełnosprawnych (premiera: wiosna 2020)
  • patronat nad klasami o profilu technik spedytor
  • działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – współpraca ze Stowarzyszeniem „Homini”
  • promocja produktów regionalnych
  • wspieranie inicjatyw lokalnych
  • inicjatywy pracownicze

Więcej informacji na stronie http://cff.edu.pl