Zarządzanie Różnorodnością – książka autorstwa ekspertki FOB

8 stycznia 2019

W księgarniach dostępna jest książka poświęcona zarządzaniu różnorodnością pod tytułem Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, której autorką jest jest dr hab. Elwira Gross-Gołacka, ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Książkę wydałoWydawnictwo Difin. Publikacja stanowi istotny wkład w uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania różnorodnością wskazując teoretykom i praktykom, jak w realiach zmian demograficznych, globalizacji czy rosnącej roli innowacyjności i kreatywności powinno wyglądać efektywne zarządzanie różnorodnością w organizacji.

To pierwsze w Polsce tak kompleksowe opracowanie na ten temat. Z założenia publikacja ma charakter naukowy i aplikacyjny pozwalając menedżerom ocenić stosowane praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością na poziomie organizacji. Nie oznacza to, że ma charakter czysto teoretyczny. Autorka kieruje swą książkę m.in. do menedżerów i do studentów, starając się o sprawach trudnych pisać w sposób przystępny i językiem zrozumiałym. Z uwagi na swe walory naukowe publikacja może być źródłem nowatorskich rozwiązań praktycznych. Zawiera bowiem analizę konkretnych wyzwań – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych – dla funkcjonowania koncepcji zarządzania różnorodnością w Polsce.

Książka podzielona jest na cztery części. Pierwsza część dotyczy zagadnień ogólnych dotyczących różnorodności i zarządzania nią oraz jej uwarunkowań, druga analizuje dotychczas realizowane badania na temat wdrażania koncepcji zarządzania różnorodnością w Polsce, trzecia poświęcona jest budowie i opisowi holistycznego modelu zarządzania różnorodnością w organizacji, a czwarta część koncentruje się na testowaniu tego modelu i zaprezentowaniu jakie funkcjonują powiązania i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami zaproponowanego modelu zarządzania różnorodnością w organizacji na przykładzie firm funkcjonujących w Polsce.

W książce Autorka stara się odpowiedzieć na pytania m.in. o przesłanki i motywy podejmowania działań na rzecz tworzenia miejsca pracy otwartego na różnorodność zasobów ludzkich, dlaczego warto podejmować działania w tym kierunku oraz jak skutecznie tworzyć tę różnorodność i efektywnie nią zarządzać, co podparte zostało zarówno rozważaniami teoretycznymi jak również, przykładami z firm oraz wynikami badań empirycznych.

Autorką książki jest dr hab. Elwira Gross-Gołacka, która od lat zajmuje się tematyką zarządzania różnorodnością i zróżnicowanymi zasobami ludzkimi oraz zarządzaniem jakością w administracji poprzez działalność akademicką i na gruncie praktycznym.

Książka dostępna jest już w KSIĘGARNIACH.