Elwira Gross-Gołacka

ekspertka zewnętrzna

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, ekspertka FOB od października 2017. Posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi ONZ i UE. W latach 2006-2008 pracowała dla Przedstawicielstwa Programu Narodów Zjednoczonych (UNDP) w Polsce. Od lat zajmuje się tematyką zarządzania różnorodnością i zróżnicowanymi zasobami ludzkimi oraz zarządzaniem jakością w jednostkach sektora finansów publicznych poprzez działalność akademicką i na gruncie praktycznym.

Wieloletni praktyk w pisaniu, realizacji i zarządzaniu projektami dotyczącymi problematyki zarządzania organizacjami, rynku pracy i CSR. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania organizacjami w tym zarządzania różnorodnością, CSR i zarządzania jakością. Posiada doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń. W latach 2012-2015 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Gospodarki oraz w latach 2009-2012 Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Członkini rad nadzorczych, komitetów naukowych i rad programowych.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.