Wywiad z Wiolettą Rosołowską, Prezes Zarządu L’ORÉAL Polska

12 grudnia 2016

wioletta_rosolowska_color_09Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z Wiolettą Rosołowską Prezeską Zarządu L’ORÉAL Polska – partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu i sygnatariusza Karty Różnorodności. Wywiad przeprowadziła Magdalena Andrejczuk.

Pełna treść wywiadu dostępna jest w naszej Bazie wiedzy o CSR.

—————-

Gdyby miała Pani okazję rozmawiać z Prezesem/Prezeską innej firmy, który/a się waha czy rozpocząć lub rozwijać odpowiedzialny biznes w swoim przedsiębiorstwie. Co by mu/jej Pani odpowiedziała?

Że zawsze warto zrobić krok do przodu, żeby nie zostać w tyle. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, ze względu na coraz większy dostęp do wiedzy, a co za tym idzie wzrost świadomości i zaangażowania konsumentów w sprawy społeczne, w dalszym ciągu będzie się rozwijać. Wymaga to od biznesu dostosowania się do stawianych przez interesariuszy wymagań. Wdrażanie modelu biznesowego opartego na zrównoważonym rozwoju pozwala przygotować firmę na te zupełnie nowe wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze oraz przynosi jej wymierne efekty. Wprowadzenie zasad odpowiedzialności społecznej czy zrównoważonego rozwoju to sposób na strategię biznesową dla firmy i my jesteśmy tego przykładem.