Zainaugurowano Częstochowski Rok Praw Kobiet

12 stycznia 2018

Warsztaty, debaty, edukacja publiczna w zakresie praw kobiet, upowszechnianie zasady równości i równouprawnienia, promocja aktywnego udziału kobiet w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym, mural poświęcony Mieczysławie Biegańskiej to tylko niektóre działania przewidziane w zainaugurowanym właśnie Częstochowskim Roku Praw Kobiet. Urząd Miasta Częstochowy jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od sierpnia 2017 roku.

Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Praw Kobiet – między innymi w związku z przypadającą setną rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. Chcąc uczcić tę rocznicę, a także podkreślić wagę i znaczenie przestrzegania praw kobiet dla prawidłowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz by wyrazić szacunek dla wszystkich częstochowianek, Prezydent Miasta przygotował zarządzenie, ustanawiające rok 2018 Częstochowskim Rokiem Praw Kobiet.

Działanie takie ma służyć zwróceniu uwagi na istotę przestrzegania zasady równości i niedyskryminacji ze względu na płeć.

– Coraz częściej przekonuję się, że język którym się posługujemy kształtuje rzeczywistość wokół nas i jest niezwykle ważne, by wypowiadając się nie pomijać nikogo – powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

– Chciałbym, aby w tym roku – Roku Kobiet – działania na rzecz równości zostały szczególnie zintensyfikowane. W Częstochowie zostanie podjętych szereg inicjatyw, mających na celu promowanie równouprawnienia oraz aktywnego udziału kobiet w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym – zapowiedział prezydent.

W tym roku Częstochowa po raz pierwszy przyłączy się do międzynarodowej kampanii społecznej „Nazywam się Miliard / One Billion Rising” skierowanej przeciwko przemocy wobec kobiet. 14 lutego cały świat protestuje przeciwko przemocy wobec kobiet, tańcząc. Stanie się to także na placu Biegańskiego. Szczegóły akcji zainicjowanej w Częstochowie przez stowarzyszenie Pasja do życia – poniżej.

– Już w marcu zapraszamy na debatę poświęconą językowi, do licznych działań włączą się też częstochowskie instytucje kultury powiedziała Agata Wierny, pełnomocniczka prezydenta ds. równych szans.

Obchodom przez cały rok towarzyszyć ma postać Mieczysławy Biegańskiej.

– Dojmującym przykładem braku równości w życiu publicznym jest małżeństwo Mieczysławy i Władysława Biegańskich – powiedziała Agata Wierny. – On powszechnie znany w kraju lekarz, społecznik, etyk, jest na różne sposoby uhonorowany w mieście, w którym spędził większość swojego życia zawodowego – jego imię nosi najważniejszy plac Częstochowy, szpital, biblioteka. Tymczasem Mieczysława Biegańska była działaczką społeczną, to właśnie m.in. jej zawdzięczamy fakt, że możemy w tym roku świętować 100-lecie uzyskania przez Polki praw wyborczych. Przez wiele lat swojego życia prowadziła kursy edukacyjne dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, to ona zajęła się organizacją biblioteki, której powstanie zainicjował jej mąż.

 

 

Koordynatorem działań w ramach miejskich obchodów Roku Praw Kobiet jest pełnomocniczka prezydenta ds. równych szans. – Zapraszam wszystkie, organizacje pozarządowe i instytucje do współpracy a mieszkanki i mieszkańców do udziału w wydarzeniach.

Czytaj dalej…

Częstochowa z Kartą Różnorodności 

10 sierpnia 2017 w Urzędzie Miasta nastąpiło oficjalne podpisanie deklaracji o przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy przez prezydenta miasta – Krzysztofa Matyjaszczyka. Urząd Miasta reprezentowały także m.in.  Rzeczniczka Praw Pracowników Agata Wierny oraz Anna Mielczarek z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, która do udziału w wydarzeniu zaprosiła przedstawicielki i przedstawicieli częstochowskiego środowiska biznesu. W spotkaniu z przedstawicielami przedsiębiorców z powiatu Częstochowskiego wzięła również udział dyrektora generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Marzena Strzelczak.

Czytaj dalej >> Urząd Miasta Częstochowy wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności

źródło: Urząd Miasta Częstochowy i informacja własna