Urząd Miasta Częstochowy wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności

11 sierpnia 2017

Częstochowa – jako trzeci urząd miejski w Polsce, po Słupsku i Poznaniu –  przystąpiła do Karty Różnorodności. Kartę do tej pory podpisało 191 podmiotów w całej Polsce.

>> Jak dołączyć do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności?

10 sierpnia 2017 w Urzędzie Miasta nastąpiło oficjalne podpisanie deklaracji o przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy przez prezydenta miasta – Krzysztofa Matyjaszczyka. Urząd Miasta reprezentowały także m.in.  Rzeczniczka Praw Pracowników Agata Wierny oraz Anna Mielczarek z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, która do udziału w wydarzeniu zaprosiła przedstawicielki i przedstawicieli częstochowskiego środowiska biznesu. W spotkaniu z przedstawicielami przedsiębiorców z powiatu Częstochowskiego wzięła również udział dyrektora generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Marzena Strzelczak.

– Jesteśmy trzecim samorządem w Polsce, który podpisuje ten dokument.  W naszym Urzędzie pracują osoby w różnym wieku, pełnosprawne i z niepełnosprawnościami. Sądzę, że nasza własna różnorodność sprawia, że lepiej reagujemy na potrzeby mieszkanek i mieszkańców, którzy do nas przychodzą. Podpisanie Karty ułatwi skuteczniejsze promowanie zasad i wartości, które wcielamy w życie w Urzędzie, także poza nim – choćby wśród współpracujących z nami przedsiębiorców.  Powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności miała miejsce w 2012 roku. W Polsce związane z nią działania koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Swoim honorowym patronatem Kartę Różnorodności objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Jej podpisanie jest dobrowolne i bezpłatne.

>> 5 lat Karty Różnorodności

Urząd Miasta Częstochowy dla różnorodności

Podpisanie dokumentu przez Urząd wpisuje się w działania pod hasłem ,,Teraz lepsza praca”, mające na celu m.in. zachęcenie firm do zatrudniania osób na stabilnych i godnych warunkach, a także systematycznego zwiększania wynagrodzeń.

Urząd Miasta Częstochowy w 2014 roku otrzymał tytuł „Samorządu Równych Szans”, przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Prawa Antydyskryminacyjnego. W Urzędzie obowiązuje regulamin antydyskryminacyjny i antymobbingowy; organizuje się też szkolenia, których celem jest uwrażliwienie urzędniczek i urzędników na te zjawiska. Wewnętrzny regulamin wynagradzania przeciwdziała powstawaniu nierówności w uposażeniach między zatrudnionymi w Urzędzie kobietami i mężczyznami.

W Urzędzie jest kącik dla dzieci, przewijaki, a osoby głuchonieme mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w Biurze Obsługi Interesanta. W planach jest uruchomienie platformy do konsultacji społecznych z myślą o  osobach z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W szkoleniach z jej obsługi wzięły udział pracownice i pracownicy Urzędu, osoby z częstochowskich organizacji pozarządowych oraz same osoby z niepełnosprawnościami.

źródło: informacja własna i materiały Urzędu Miasta Częstochowy