Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Zobacz wszystkie publikacje

Cztery oblicza ubóstwa energetycznego Polskie gospodarstwa domowe w czasie kryzysu 2021-2023

W raporcie „Cztery oblicza ubóstwa energetycznego Polskie gospodarstwa domowe w czasie kryzysu 2021-2023” Polski Instytut Ekonomiczny wyróżnia 4 główne wymiary ubóstwa energetycznego. PIE zbadał gospodarstwa ubogie energetycznie w celu zarysowania skali problemu i przedstawienia widocznych trendów.

The State of Play: Sustainability Disclosure and Assurance 2019-2022 Trends and Analysis

Nowe badanie IFAC oraz AICPA & CIMA identyfikuje globalne trendy i analizuje postęp w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju oraz związanej z nim atestacji na przestrzeni czterech lat.

Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do roku 2100

Naukowcy z IOŚ-PIB opracowali raport zawierający analizę danych z ostatnich kilkudziesięciu lat oraz prognozy zmian klimatu dla Polski do końca stulecia dla dwóch scenariuszy rozwoju opartych o założenia 5-tego Raportu Oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Europe Sustainable Development Report 2023/24

Europa musi podjąć zdecydowane kroki, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Przy obecnym tempie działań realizacja niemal jednej trzeciej zadań wskazanych w SDGs stoi pod znakiem zapytania.

Circularity Gap Report 2024

Z raportu przygotowanego przez Circle Economy Foundation i Deloitte wynika, że globalne wskaźniki cyrkularności gospodarki ulegają pogorszeniu. Udział surowców wtórnych na przestrzeni ostatnich 5 lat spadł z 9,1% do 7,2%. W raporcie wskazano obszary, w których można dokonać szybszych postępów w kierunku gospodarki cyrkularnej.

Uchodźcy z Ukrainy na polskim rynku pracy: możliwości i przeszkody

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego podsumowuje wyniki badania mającego na celu zrozumienie warunków funkcjonowania uchodźców na polskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska dyskryminacji.

2024 Annual Trends Report – The Next Steps for Sustainable Businesses

Publikacja składa się z omówienia bieżących trendów ESG w 10 obszarach i rekomendacji, dzięki którym biznes sprosta wyzwaniom na drodze zrównoważonego rozwoju w 2024 roku.

Accelerating to net-zero emissions

WBCSD dzieli się rekomendacjami dotyczącymi inwestycji w czyste technologie. W nowej publikacji przedstawia propozycje działań, które mają pomóc w realizacji celów klimatycznych, zgodnie z Porozumieniem paryskim. 

Renewables 2023

Raport IEA dotyczy postępów i dalszych starań w zakresie realizacji globalnego celu potrojenia mocy zainstalowanej energii odnawialnej.

An Investor’s Guide to Nature and Biodiversity Risks and Impacts

Opracowany przez MSCI poradnik dla inwestorów zawiera wskazówki dotyczące ocen ryzyka utraty różnorodności biologicznej.

Global Risks Report 2024

W publikacji Global Risks Report 2024 Światowe Forum Ekonomiczne ostrzega przed globalnymi zagrożeniami i przeszkodami na drodze postępu w rozwoju ludzkości. Wśród 10 największych zagrożeń WEF wymienia m.in. czynniki środowiskowe.

World Energy Outlook 2023

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IAE) analizuje globalny system energetyczny i rekomenduje działania zmierzające do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie  1.5 °C.

Integrating human rights into company climate action: Insights from business practitioners

Intensyfikując wysiłki na rzecz łagodzenia skutków kryzysu klimatycznego, biznes coraz częściej zwraca uwagę na kwestie związane z prawami człowieka. W swoim raporcie Global Business Initiative on Human Rights proponuje zintegrowane podejście, obejmujące szeroki wachlarz działań na rzecz klimatu.

Raport „Przedsiębiorcy 50+”

Eurostat informuje, że w Unii Europejskiej średnio, prawie co piąta osoba aktywna zawodowo powyżej 50. roku życia jest przedsiębiorcą. W Polsce ten odsetek może być nawet wyższy, co dowodzi, że osoby w wieku 50+ stanowią ważny i dynamiczny segment społeczeństwa przedsiębiorczego. Jednak, choć entuzjazm do rozpoczęcia własnej działalności jest silny, przedsiębiorcy 50+ napotykają na liczne wyzwania.

Typ publikacji

Obszar tematyczny