Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Zobacz wszystkie publikacje

Catching the Wave

Raport WBCSD określa kroki, które firmy mogą podjąć już teraz, aby wykorzystać strategie zrównoważonego rozwoju w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego i zwiększenia wydajności operacyjnej. 

The Business Leaders Guide to Climate Adaptation & Resilience

Publikacja przygotowana przez WBCSD ma wesprzeć decydentów wyższego szczebla w procesie integracji działań proklimatycznych ze strategią organizacyjną i ładem korporacyjnym firmy.

Localising the SDGs in a changing landscape

Raport zawiera wyniki ankiety przeprowadzonej przez OECD i SDSN. Dotyczy sposobów realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie społeczno-ekonomicznym.

Stewardship at the Source. Driving water action across supply chains

W swoim raporcie CDP podkreśla, że firmy z każdej branży – niezależnie od szerokości geograficznej – powinny nadzorować i wprowadzać zmiany w łańcuchu wartości.

Samo raportowanie nie ochroni klimatu. Dekarbonizacja firmy – konkurencyjność klimatyczna 2.0

Według ekspertów i ekspertek Fundacji Climate Strategies Poland, samo raportowanie klimatyczne nie przekłada się na redukcję emisji ani na konkurencyjność klimatyczną firm. Propozycje realnych działań z zakresu zarządzania klimatycznego są dostępne w raporcie CSP objętym patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przewodnik po Taksonomii UE

Przewodnik Komisji Europejskiej po Taksonomii UE ma na celu wsparcie przedsiębiorstw oraz organizacji objętych zapisami rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Dokument ułatwia zrozumienie głównych wyzwań związanych z rozporządzeniem i zawiera wytyczne, pozwalające na uzyskanie korzyści w wyniku implementacji.

Guide for European Diversity Month 2024

Przewodnik Komisji Europejskiej po Miesiącu Różnorodności przedstawia pomysły promowania różnorodności i inkluzji w miejscu pracy. 

Climate Governance Initiative Annual Report 2023

Climate Governance Initiative, organizacja powołana przez Światowe Forum Ekonomiczne, opublikowała swój pierwszy raport roczny. Dokument przedstawia historię rozwoju inicjatywy, która dociera już do ponad 100 tysięcy członków zarządów i rad nadzorczych w 70 krajach.

A Compendium of Market Practices

Raport Europejskiej Platformy Zrównoważonych Finansów dotyczy najistotniejszych celów i praktyk związanych z implementacją zrównoważonego finansowania na europejskich rynkach.

2023 Nature Benchmark

World Benchmarking Alliance zaprezentował wyniki badania blisko 400 firm z łańcucha wartości branży rolnej, spożywczej, papierniczej oraz leśniczej, które odpowiadają za ponad połowę przychodów w swoim sektorze.

Etyka w biznesie. Narzędzia dla profesjonalnej komunikacji

Publikacja jest efektem prac Zespołu ds. etycznej i odpowiedzialnej komunikacji Business & Human Rights Programme w ramach United Nations Global Compact Network Poland. 

Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2023

Raport UN Women i United Nations Department of Economic and Social Affairs zawiera analizę postępów w zakresie równości płci w odniesieniu do wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

The 1.5°C Supplier Engagement Guide

Supply Chain Leaders i BSR stworzyły przewodnik dla przedsiębiorstw poszukujących odpowiedzi na pytanie, jak ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw.

Badanie dotyczące świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce

Czy polskie MŚP znają podstawowe pojęcia i regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem? Jak wygląda wdrażanie polityk ESG w małej i średniej wielkości firmie? Jakiego wsparcia potrzebują przedsiębiorcy w kontekście wdrażania? Odpowiedź na te i inne pytania można znaleźć w raporcie z badania zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Typ publikacji

Obszar tematyczny