2023 Nature Benchmark

2023 Nature Benchmark

World Benchmarking Alliance zaprezentował wyniki badania blisko 400 firm z łańcucha wartości branży rolnej, spożywczej, papierniczej oraz leśniczej, które odpowiadają za ponad połowę przychodów w swoim sektorze.

Celem Nature Benchmark jest zweryfikowanie, w jaki sposób firmy zmniejszają swój negatywny wpływ na przyrodę oraz jak przyczyniają się do ochrony i odbudowy ekosystemów.

Wyniki badania za 2023 r. pokazują, że chociaż niektóre firmy podejmują kroki w kierunku przejścia na zrównoważoną produkcję, to nadal dla większości z nich zdefiniowanie i zarządzanie wpływem na środowisko naturalne pozostaje sporym wyzwaniem.

W raporcie przedstawiono także rekomendacje dla biznesu. Poniżej kilka wybranych:

  • strategia środowiskowa powinna opierać się na odpowiedzialności zarządu,
  • biznes musi zaprzestać praktyk związanych z wylesianiem,
  • firmy powinny uznać prawa środowiskowe za prawa człowieka.

Szczegółowe informacje w raporcie dostępnym tutaj >>

Źródło: worldbenchmarkingalliance.org