Etyka w biznesie. Narzędzia dla profesjonalnej komunikacji

Etyka w biznesie. Narzędzia dla profesjonalnej komunikacji

Publikacja jest efektem prac Zespołu ds. etycznej i odpowiedzialnej komunikacji Business & Human Rights Programme w ramach United Nations Global Compact Network Poland. 

Spotkania Zespołu stanowiły przestrzeń wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami, przykładami i rozwiązaniami, czego dowodem są przedstawione w publikacji artykuły firm, współpracujących z UN GCNP.

Publikacja zawiera m.in. Standard Etycznej i Odpowiedzialnej Komunikacji w Biznesie, składający się z 10 filarów profesjonalnie funkcjonującego biznesu.

Publikacja jest dostępna tutaj»