ESRS Implementation Q&A Platform. Explanations 1/2024

ESRS Implementation Q&A Platform. Explanations 1/2024

Uruchomiona przez EFRAG “ESRS Q&A Platform” zawiera wskazówki i objaśnienia dotyczące wdrażania European Sustainability Reporting Standards. 

Dokument z objaśnieniami jest pogrupowany na sekcje dotyczące poszczególnych standardów: przekrojową, środowiskową, społeczną, zarządczą.

Na  31 stycznia 2024 r. najwięcej pytań dotyczyło standardów przekrojowych (38%) i środowiskowych (22%). Ponad 40% zapytań złożyli raportujący lub stowarzyszenia branżowe, w następnej kolejności użytkownicy informacji na temat zrównoważonego rozwoju (15,4%) oraz podmioty świadczące usługi atestacyjne (8%).

EFRAG planuje wydawać zbiór objaśnień co kwartał.

Dokument jest dostępny tutaj>>

Źródło: efrag.org