Badanie dotyczące świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce

Badanie dotyczące świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce

Czy polskie MŚP znają podstawowe pojęcia i regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem? Jak wygląda wdrażanie polityk ESG w małej i średniej wielkości firmie? Jakiego wsparcia potrzebują przedsiębiorcy w kontekście wdrażania? Odpowiedź na te i inne pytania można znaleźć w raporcie z badania zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

1410 polskich przedsiębiorców wzięło udział w realizowanym od września do grudnia 2023 r. badaniu dotyczącym świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce. Celem projektu było określenie poziomu wiedzy na temat świadomości zmian wynikających z wymogów regulacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju, gotowości na wdrożenie wymaganych zmian oraz poziomu zaawansowania MŚP w zakresie wdrażania nowych wymogów regulacyjnych, w tym Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) czy Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD).

Spotkanie, na którym omówiono wyniki badania, odbyło się 28 lutego w MRIT.  Stanowiło okazję do wymiany poglądów na temat działań wspierających MŚP we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Stowarzyszenia ESG, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Giełdy Papierów Wartościowych oraz Szkoły Głównej Handlowej. W toku dyskusji wypracowano dodatkowe rekomendacje o charakterze edukacyjnym, specjalistycznym, finansowym oraz ochrony przed działaniami pozornymi. Zostały one uwzględnione w raporcie.

Raport jest dostępny tutaj»

Źródło: gov.pl