A Compendium of Market Practices

A Compendium of Market Practices

Raport Europejskiej Platformy Zrównoważonych Finansów dotyczy najistotniejszych celów i praktyk związanych z implementacją zrównoważonego finansowania na europejskich rynkach.

Publikacja zawiera kompendium praktyk rynkowych, skierowanych do 7 grup interesariuszy. Autorzy przygotowali również studia przypadków.

Wiele miejsca poświęcono ewentualnym trudnościom związanym z dostosowaniem się do wymogów unijnej taksonomii. Udzielono także wskazówek, jak wdrażać zapisy EU Sustainable Finance Framework.

Raport jest dostępny tutaj>>