Publikacje

Wybrany typ publikacji: Raporty

Zobacz wszystkie publikacje

Raport Juggling work and unpaid care. A growing issue

Nieodpłatna opieka nad starszymi i zależnymi krewnymi jest coraz większym wyzwaniem naszych czasów. Dotyka coraz więcej osób na całym świecie i przekłada się na życie zawodowe, wskazuje Raport.

LGBT+ PRIDE 2023. Raport z wynikami sondażu przeprowadzonego przez Ipsos na grupie ponad 30 państw

Badanie Ipsos LGBT+ Pride 2023 wykazało, że średnio 9% dorosłych w 30 krajach identyfikuje się…

Dojrzeć do praw. Raport z monitoringu praw i podmiotowości dziecka w Polsce w dobie społeczeństwa informacyjnego

29 maja Fundacja Orange opublikowała raport zawierający opinie eksperckie, listę niepokojących zjawisk i wyniki badań…

Raport z badania Pracodawca na TAK. 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest w Polsce od lat zbyt niski. Z zakończonego w maju 2021 badania Pracodawca na TAK wynika, że brak wiedzy i edukacji o współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz szereg krzywdzących stereotypów to jedne z najważniejszych czynników utrudniających ich obecność na otwartym rynku pracy.

Pokolenia 50+ w Polsce i w Europie: aktywność, stan zdrowia, warunki pracy, relacje międzypokoleniowe i wykluczenie. Raport podsumowujący wyniki badań 7. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie”

Niniejszy raport przedstawia podsumowanie wybranych wyników 7. rundy Badania Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE: 50+ w Europie”. Badanie to ma unikatowy na skalę europejską i światową charakter, co wynika z kilku powodów. Po pierwsze, jest to badanie panelowe, przeprowadzane częściowo na tej samej grupie osób w wieku 50 i więcej lat. Oznacza to, że istnieje możliwość oceny, jak zmienia się sytuacja tych osób wraz z upływem czasu. Po drugie, jest to badanie multidyscyplinarne, w którego realizację i analizę angażują się demografowie, epidemiolodzy, ekonomiści, psychologowie i socjologowie z wielu krajów Europy i świata. Po trzecie, jest to przedsięwzięcie międzynarodowe.

Zmiany demograficzne w Polsce – jakie wyzwania rozwojowe przyniosą?

Ocena wyzwań rozwojowych generowanych zmianami demograficznymi w Polsce wymaga zarówno wiedzy o procesach ludnościowych w przeszłości, jak i rozważenia ich przewidywanego przebiegu. Mówiąc o „zmianie demograficznej”, Irena Kotowska skupia się na procesie odtwarzania pokoleń w ostatnich 30 latach oraz jego konsekwencjach w postaci zmian liczby ludności i struktur wieku. W tym okresie wystąpiły znaczne zmiany każdego z trzech składników określających dynamikę wielkości populacji i jej struktur wieku, czyli płodności, umieralności i migracji.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”

Premiera corocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, największego w Polsce przeglądu inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju, odbędzie się 17 kwietnia 2023 r o godzinie 14:00. Wtedy raport będzie możliwy do pobrania. 

Responsible business in Poland 2021. English Summary

The “Responsible Business in Poland. Good practices”, an annual report published by the Responsible Business Forum, is Poland’s largest overview of CSR & sustainability initiatives. The 20th edition presents 1,677 actions taken by 283 organisations. Among other insights, the analysis of the initiatives shows that there are growing social expectations concerning corporate responsibility for impact on the community and environment.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

Responsible business in Poland 2020. English Summary

Poland’s largest CSR and sustainable development review which has just been published by the Responsible…

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”

Opublikowany właśnie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu największy w Polsce przegląd CSR i zrównoważonego rozwoju potwierdza ogromną mobilizację i zaangażowanie w walkę z pandemią. Wiele firm wdrożyło zupełnie nowe działania CSR, które miały nieść pomoc i wsparcie. W 19. już edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” odnotowano ponad 40 proc. wzrost działań zgłoszonych do publikacji po raz pierwszy. Łączna liczba praktyk, które znalazły się w raporcie stanowi rekord w historii wydawnictwa i wynosi blisko 2000.

Responsible business in Poland 2019. English Summary

“Responsible business in Poland 2019. Good practices” Report is a summary of the activities undertaken by companies, institutions and non-governmental organizations in the domain of corporate social responsibility and sustainable development.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

To już 18. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” i kolejna z większą niż poprzednia liczbą praktyk. O około 10 proc. zwiększyła się, sięgając 1700, liczba działań CSR zaprezentowanych w dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To rekord w historii ukazywania się publikacji. Premiera odbyła się 16 kwietnia br. w formie online poprzez stronę: facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu.

Responsible business in Poland 2018. English Summary

„Responsible business in Poland 2018. English Summary” to skrót polskiej wersji raportu, który ukazał się w marcu br. Publikacja zawiera tłumaczenie wszystkich artykułów eksperckich oraz wstępów do siedmiu obszarów, ukazujących trendy w CSR. Raport po raz 17. wydało Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Typ publikacji

Obszar tematyczny