Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Wybrany obszar tematyczny: Ład organizacyjny

Zobacz wszystkie publikacje

State of the Global Workplace: 2023 Report

Coroczny raport Gallupa reprezentuje pracowników na całym świecie. W tegorocznym raporcie przeanalizowano globalny wzrost liczby pracowników, którzy dobrze prosperują w pracy, pomimo wzmożonego poziomu stresu wynikającego z obowiązków służbowych.

AICPA & CIMA: Raport dotyczący odporności na zmiany klimatyczne dla specjalistów_ek ds. finansów

AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants, opublikowały nowy interaktywny raport Accounting for Climate Resilience. Ma on za zadanie pomóc specjalistom ds. finansów zdobyć wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, dzięki której będą mogli wspierać swoje organizacje, firmy i klientów w procesie dostosowywania modeli biznesowych i operacji w odpowiedzi na rosnące ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi.

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Najnowsza aktualizacja Wytycznych OECD ma być odpowiedzią na pilne wyzwania społeczne, środowiskowe i technologiczne stojące przed społeczeństwami i przedsiębiorstwami.

Ekspozycja na ryzyko. Finansowanie paliw kopalnych przez polskie banki a ryzyko osierocenia aktywów

Nowy raport Fundacji Instrat pokazuje skalę ekspozycji kredytowych polskich banków na inwestycje związane z wydobyciem, przetwarzaniem i spalaniem paliw kopalnych. Z obliczeń wynika, że sektor bankowy rzadko lokuje tam pieniądze.

Reporting matters 2022

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju opublikowała 10. już edycję corocznej publikacji „Reporting matters”, przygotowanej we współpracy z firmami członkowskimi WBCSD. To zarówno podsumowanie ostatniej dekady, jak i przegląd aktualnych wyzwań związanych z raportowaniem ESG.

Korporacyjna obojętność. Cele i strategie klimatyczne emitentów notowanych na GPW

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Fundację Instrat, ze 140 spółek w głównych indeksach Giełdy…

Zielone finanse w Polsce 2021

Raport „Zielone finanse w Polsce 2021” przygotowany przez UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) i Instytut Odpowiedzialnych Finansów (IOF) jest kontynuacją pierwszego tego typu opracowania w Polsce, które ukazało się w ubiegłym roku w ramach współpracy UN GCNP i IOF. Celem publikacji jest przedstawienie w możliwie szeroki sposób różnorodnych aspektów tego nowego, ale bardzo dynamicznego elementu sektora finansów

Corporate reporting on social matters

W ostatnich latach wzrosło zrozumienie znaczenia i istotności kwestii społecznych dla firm na całym świecie. Coraz więcej uwagi poświęca się związanych z nimi ryzykom i szansom biznesowym, także w kontekście ich związków z wyzwaniami środowiskowymi czy klimatycznymi. Climate Disclosure Standards Board w najnowszej publikacji zwraca jednak uwagę na problemy związane z jakością ujawnianych przez firmy danych dotyczących kwestii społecznych.

Boards and their stakeholders. The state of play

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) opublikowała raport dotyczący potencjału włączającego przywództwa w zakresie zaangażowania interesariuszy oraz zarządzania ryzykami biznesowymi.

Opracowanie na temat zmian klimatycznych. Zobowiązania oraz obowiązki informacyjne członków rad nadzorczych

Zmiany klimatyczne są obecnie powszechnie uznawane za zjawisko stwarzające nie tylko istotne ryzyko dla przedsiębiorstw, ale również poważne zagrożenie dla stabilności światowego systemu finansowego

The reality of materiality. Insights from real-world applications of ESG materiality assessments

Celem najnowszej publikacji WBCSD jest wsparcie firm w zakresie prac nad istotnością ujawnianych danych ESG.

Zielone finanse po polsku

80% badanych banków komercyjnych wprowadziło elementy zrównoważonego finansowania w swoich strategiach biznesowych i ofercie produktowej, a niemal wszystkie uwzględniają ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych

2020 Research Report

Tylko niewielka część przedsiębiorstw – około 30% – dostarcza wystarczająco szczegółowych informacji na temat swojej polityki i ryzyk klimatycznych, które pozwalają zrozumieć ich rozwój, pozycję, wyniki i wpływ na środowisko.

Klimat w portfelu – czynniki środowiskowe a portfele inwestorów

Jak zauważają autorzy/ki raportu Investhink, czynniki środowiskowe odgrywają coraz większą rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Głównym katalizatorem rosnącego znaczenia tych czynników są zmiany klimatyczne, które powodują, że zarówno kraje, jak i globalni zarządzający dostrzegają konieczność przekierowania większej części zasobów finansowych w stronę czystych technologii i spółek odpowiedzialnych środowiskowo.

Typ publikacji

Obszar tematyczny