Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Zobacz wszystkie publikacje

Filozofia Efektu. Książka o efektywności działań społecznych

Książka „Filozofia Efektu. Książka o efektywności działań społecznych” jest wynikiem 5 lat działania Konkordii. Książka skupia się na mierzeniu, nawet niespodziewanych, efektów działań firm i organizacji pozarządowych.

Time for diversity. Accelerating performance in Europe’s boardrooms (2014)

Raport wydany przez EY jest kontynuacją publikacji z 2013 „Time for change: recruiting for Europe’s boardrooms”. Pokazuje on, jak dzięki różnorodności można poprawić swoje wyniki (szczególnie w kontekście zarządzania ryzykiem), przygotowując się jednocześnie do wprowadzenia rozwiązań kwotowych w miejscach pracy.

Living Planet Report 2014

WWF po raz kolejny podjęła bardzo trudne wyzwanie – wskazanie stanu zdrowia naszej planety. W tym celu organizacja zbadała ponad 3000 gatunków żyjących w ponad 10 000 populacjach, ryzyko niedobory wody w każdym zakątku Ziemi, zmiany klimatyczne, limity emisji a także szereg innych czynników.

„Raportowanie danych niefinansowych ESG, a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów”

Poziom raportowania danych z obszaru społecznego i środowiskowego na polskim rynku kapitałowym, poza nielicznymi wyjątkami, jest bardzo niski. Spółki giełdowe cechują się jedynie dobrym poziomem ujawniania danych z zakresu ładu korporacyjnego – wynika z III edycji projektu edukacyjnego „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting oraz GES. W ramach projektu przebadano 897 spółek pod kątem ujawniania danych niefinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Polska wersja wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka

Dzięki współpracy Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Fundacji im. Friedricha Eberta opublikowana została polska wersja językowa Wytycznych dotyczących biznesu i praw człowieka: Wdrażanie Dokumentu Ramowego ONZ „Chronić, Szanować, Naprawiać” (oryg. UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework).

White Paper: From laboratory to road. A 2014 update of official and “real-world” fuel consumption and co2 values for passenger cars in Europe

Wedle raportu przygotowanego wspólnie przez szereg organizacji zajmujących się transportem samochodowym różnice deklarowanej przez producentów i rzeczywistej emisji CO2 przez samochody wynoszą około 38%. Na tak znaczną różnice składają się specyficzne warunki testów laboratoryjnych, a także zastosowanie technologii, które dużo lepiej działają w warunkach laboratoryjnych.

Spotlight on corporate transparency: Insights from GLOBE 2014

W marcu 2014 roku odbyło się w Vancouver spotkanie GLOBE 2014, skupiające ponad 1800 delegatów z 45 krajów świata. Badanie przygotowane wspólnie przez firmę doradczą KPMG oraz Global Reporting Initiative prezentuje wyniki zarówno wniosków z samej konferencji, jaki i ankiet, które były prowadzone po niej.

Badanie ankietowe dotyczące postrzegania przez klientów zaangażowania agencji na polu CSR

Posiadanie strategii CSR przez agencję jest ważne przy wyborze partnera dla ponad połowy klientów, jednak decydującą kwestią pozostają kompetencje i doświadczenie zespołu – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród firm współpracujących z agencjami przez Fabrykę Komunikacji Społecznej[1]. Dla niemal 45% liczy się także nastawienie na etykę w działaniach marketingowych.

Badanie Putting All Our Minds to Work: An Assessment

Aż 44 proc. firm na świecie w ostatnich czterech latach zdecydowało się na wprowadzenie wewnętrznych polityk i praktyk wspomagających rozwój zawodowy kobiet. Jak jednak wynika z badania „Putting All Our Minds to Work: An Assessment” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte oraz organizację Business and Industry Advisory Committee (BIAC), jednocześnie w prawie jednej czwartej firm w tym samym czasie, kobiety zajmujące stanowiska kierownicze, zrezygnowały z pracy. Jak się okazuje awansowi kobiet sprzyjają przede wszystkim wewnętrzne regulacje, a także rosnąca świadomość ich zalet menedżerskich i przywódczych w kierownictwie firmy.

Raport „Growing a Circular Economy: Ending the Throwaway Society”

Brytyjski Komitet Audytu Środowiskowego opublikował raport pt.: „Rozwój Gospodarki Cyrkularnej: Kres Społeczeństwa Wyrzucającego” (oryg. Growing a Circular Economy: Ending the Throwaway Society), w którym wzywa do: obniżenia podatków dla firm, które serwisują lub powtórnie używają materiałów i dóbr; wprowadzenia systemów obowiązkowej segregacji odpadów w miastach; wydłużenia okresów gwarancji na dobra konsumpcyjne; wprowadzenia zakazu wywozu odpadów żywieniowych na wysypiska; zwiększenia wydatków na agencje promujące transformację na rzecz gospodarki cyrkularnej.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny