Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Zobacz wszystkie publikacje

Zielone finanse w Polsce 2024

Według najnowszych szacunków, luka w finansowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju wynosi czterokrotnie więcej niż obecny poziom wydawanych na SDGs środków. Polska – choć w rankingach realizacji SDGs znajduje się dosyć wysoko – wciąż potrzebuje znacznych nakładów finansowych, aby wypełnić lukę w krajowej gospodarce. Zielone finanse to temat najnowszej publikacji UNGC Poland i organizacji partnerskich.

Ipsos Pride Survey 2024: Gen Zers most likely to identify as LGBT+

Badanie Ipsos na grupie ponad 18 tysięcy osób w wieku 18-74 lat pokazuje trendy w odniesieniu do tożsamości seksualnej poszczególnych generacji, przedstawicieli odmiennych kręgów kulturowych oraz grup społecznych.

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w polskim biznesie

Z badań PIE wynika, że choć 78 proc. dużych firm oraz 64 proc. średnich słyszało o celach zrównoważonego rozwoju, długofalową strategię działań w tym obszarze ma jedynie 43 proc. dużych i tylko 2 proc. średnich firm. Polskie firmy uznają, że – spośród wszystkich SDGs – mają największy wpływ na dobrostan i zdrowie pracowników.  To tylko kilka wniosków z ostatniego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

How can we advance climate action on boards?

Raport, będący efektem współpracy CGI i Kantar, koncentruje się na czynnikach sprzyjających i hamujących postępy w zakresie działań biznesu na rzecz klimatu.

Catching the Wave

Raport WBCSD określa kroki, które firmy mogą podjąć już teraz, aby wykorzystać strategie zrównoważonego rozwoju w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego i zwiększenia wydajności operacyjnej. 

The Business Leaders Guide to Climate Adaptation & Resilience

Publikacja przygotowana przez WBCSD ma wesprzeć decydentów wyższego szczebla w procesie integracji działań proklimatycznych ze strategią organizacyjną i ładem korporacyjnym firmy.

Localising the SDGs in a changing landscape

Raport zawiera wyniki ankiety przeprowadzonej przez OECD i SDSN. Dotyczy sposobów realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie społeczno-ekonomicznym.

Stewardship at the Source. Driving water action across supply chains

W swoim raporcie CDP podkreśla, że firmy z każdej branży – niezależnie od szerokości geograficznej – powinny nadzorować i wprowadzać zmiany w łańcuchu wartości.

Samo raportowanie nie ochroni klimatu. Dekarbonizacja firmy – konkurencyjność klimatyczna 2.0

Według ekspertów i ekspertek Fundacji Climate Strategies Poland, samo raportowanie klimatyczne nie przekłada się na redukcję emisji ani na konkurencyjność klimatyczną firm. Propozycje realnych działań z zakresu zarządzania klimatycznego są dostępne w raporcie CSP objętym patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przewodnik po Taksonomii UE

Przewodnik Komisji Europejskiej po Taksonomii UE ma na celu wsparcie przedsiębiorstw oraz organizacji objętych zapisami rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Dokument ułatwia zrozumienie głównych wyzwań związanych z rozporządzeniem i zawiera wytyczne, pozwalające na uzyskanie korzyści w wyniku implementacji.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny