Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Wybrany obszar tematyczny: Środowisko naturalne

Zobacz wszystkie publikacje

Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do roku 2100

Naukowcy z IOŚ-PIB opracowali raport zawierający analizę danych z ostatnich kilkudziesięciu lat oraz prognozy zmian klimatu dla Polski do końca stulecia dla dwóch scenariuszy rozwoju opartych o założenia 5-tego Raportu Oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Accelerating to net-zero emissions

WBCSD dzieli się rekomendacjami dotyczącymi inwestycji w czyste technologie. W nowej publikacji przedstawia propozycje działań, które mają pomóc w realizacji celów klimatycznych, zgodnie z Porozumieniem paryskim. 

World Energy Outlook 2023

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IAE) analizuje globalny system energetyczny i rekomenduje działania zmierzające do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie  1.5 °C.

Integrating human rights into company climate action: Insights from business practitioners

Intensyfikując wysiłki na rzecz łagodzenia skutków kryzysu klimatycznego, biznes coraz częściej zwraca uwagę na kwestie związane z prawami człowieka. W swoim raporcie Global Business Initiative on Human Rights proponuje zintegrowane podejście, obejmujące szeroki wachlarz działań na rzecz klimatu.

Przewodnik „CEO Guide to the Climate-related Corporate Performance and Accountability System”

Przygotowana przez WBCSD publikacja „CEO Guide to the Climate-related Corporate Performance and Accountability System (CPAS)” przedstawia, w jaki sposób powiązać wycenę inwestorską i alokację kapitału z dekarbonizacją przedsiębiorstwa.

Raport „Nature and Business: Navigating Risks and Opportunities in a Changing Landscape”

Według raportu przygotowanego przez Deloitte i Respect Energy, utrata bioróżnorodności może kosztować światową gospodarkę nawet 500 mld dol. rocznie, a przedsiębiorstwa nadal nie są świadome zagrożeń w danym obszarze.

Raport KOZK „Związek między zmianą klimatu a chorobami zakaźnymi”

Zmiana klimatu powoduje, że wirusy i bakterie zaczynają występować na obszarach, na których dotąd nie stanowiły zagrożenia. Ponadto, w reakcji na nowe warunki pogodowe i środowiskowe, ludzie zmieniają swoje zachowania, a także migrują. Może to powodować zaburzenia ekosystemów, ułatwiając przenoszenie chorób występujących na danym obszarze i rozwój nowych.

Rekomendacje ekologiczne i dobre praktyki – Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Ideą przyświecającą Projektowi „Sport for All and the Environment” („Sport dla wszystkich i środowiska”) było zwiększanie świadomości na temat korzyści płynących z proekologicznych zachowań. Celem projektu jest edukacja ekologiczna za pośrednictwem sportu oraz promowanie sportu w bezpiecznym i czystym środowisku.

Ekspozycja na ryzyko. Finansowanie paliw kopalnych przez polskie banki a ryzyko osierocenia aktywów

Nowy raport Fundacji Instrat pokazuje skalę ekspozycji kredytowych polskich banków na inwestycje związane z wydobyciem, przetwarzaniem i spalaniem paliw kopalnych. Z obliczeń wynika, że sektor bankowy rzadko lokuje tam pieniądze.

The Net Zero Future50 report – CEE Edition

The International Energy Agency highlights in its net zero scenarios that building new, low-emitting assets and technologies is one of four key broad sets of measures to achieve emissions reductions. Climate tech is showing strong growth as an emerging asset class globally, but the Central and Eastern Europe (CEE) region has only attracted less than one percent of global investments.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny