„Wolontariat pracowniczy metodą rozwoju kompetencji”

„Wolontariat pracowniczy metodą rozwoju kompetencji”

Autorzy: CSRinfo, Bank Zachodni WBK

Data i miejsce wydania: 2014

„Wolontariat kompetencyjny. Od pomysłu do sukcesu. Przewodnik po wolontariacie pracowniczym” to  publikacja CSRinfo przygotowana we ścisłej współpracy z Bankiem Zachodnim WBK. Patronat honorowy nad publikacją objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Przewodnik zawiera m.in. dekalog skutecznego pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego i część poświęconą możliwym różnicom w rozumieniu tej formy działań społecznych. Pracodawcy, organizacje społeczne i potencjalni wolontariusze kompetencyjni znajdą w niej praktyczne wskazówki wdrażania pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego.

– W Polsce pracowniczy wolontariat kompetencyjny wciąż nie jest zjawiskiem bardzo popularnym. I o ile sam wolontariat pracowniczy się upowszechnia (obecnie na rynku można zidentyfikować około 60-70 firm i instytucji, które w mniej lub bardziej ustrukturyzowany sposób organizują tego typu programy), o tyle działania związane z dzieleniem się wiedzą czy kompetencjami ciągle nie dorównują skalą wolontariatowi czasu/akcyjnemu. Można to tłumaczyć tym, że różne typy działań wolontariackich zaspokajają różne potrzeby – zarówno pomagających, jak i odbiorców tej pomocy. Warto jednak upowszechniać wolontariat kompetencyjny, pokazywać korzyści, które niesie, zmiany, które wprowadza. A tych jest wiele. Beneficjenci zyskują potrzebne wsparcie kompetencyjne, rozwijają się, dostają fachową poradę, ekspercką wiedzę, która z jednej strony jest inspiracją do zmian, z drugiej zaś wpływa na profesjonalizację dotychczasowych działań. Wolontariusze mają okazję wykorzystania posiadanych umiejętności do innych celów, co pozwala im na twórcze spojrzenie na dotychczas wykonywaną pracę. Ponadto nabywają nowe kompetencje. Wzrastają ich umiejętności interpersonalne i dydaktyczne, rozwija się warsztat trenerski, rośnie satysfakcja. To z kolei przekłada się bezpośrednio na ich pracę zawodową – pisze w publikacji Ewa Leśnowolska, menedżerka Karty Różnorodności.

Publikacja zawiera wnioski z przeprowadzonego badania pracowników Banku Zachodniego WBK, pracodawców oraz ich potencjalnych partnerów społecznych – uczelni, szkół i organizacji. Czytelnicy mają również możliwość skorzystania z podpowiedzi uczestników wyjątkowego spotkania – panelu interesariuszy Banku Zachodniego WBK, który dotyczył potrzeb i możliwości rozwoju pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego w Polsce.

„Transfer wiedzy, wzrost zaangażowania obu stron. Wymiana doświadczeń.” – tego typu korzyści podkreślali badani przez CSRinfo i Bank Zachodni WBK przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych.

Opinie pracowników

79% z ponad 1400 badanych pracowników Banku Zachodniego WBK jest zdania, że pracodawcy powinni wspierać pracowników w realizacji wolontariatu pracowniczego, ponieważ może on przynieść duże korzyści tym, którym pomagają wolontariusze. 57% z nich wskazuje, że należy wdrażać tą praktykę, ponieważ rozwija ona umiejętności i przynosi nowe doświadczenia pracownikom, którzy angażują się w wolontariat.

„Rozwijamy swoje kompetencje i nabywamy nowe umiejętności”; „To co robię, dzielenie się wiedzą, użyczanie moich umiejętności, sprawia mi przyjemność.” „Ta współpraca daje mi szansę na nauczenie się czegoś nowego – innej optyki, innego podejścia, zrozumienia zupełnie innych wyzwań (…)”; „Wolontariat to konkretne działania, w których można się bezpośrednio sprawdzić kompetencyjnie, (…) zadania, które są zupełnie inne i dają nowe doświadczenia odkrywające inne kompetencje osobiste.”  – to opinie pracowników działających jako wolontariusze kompetencyjni, których wypowiedzi przytacza publikacja.

Publikacja „Wolontariat kompetencyjny. Od pomysłu do sukcesu. Przewodnik po wolontariacie pracowniczym” (8.0 MB, PDF) dostępna jest oraz na stronach Banku Zachodniego WBK.

Źródło: CSRinfo.pl