Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Wybrany obszar tematyczny: ESG i zrównoważony rozwój

Zobacz wszystkie publikacje

Zielone finanse w Polsce 2024

Według najnowszych szacunków, luka w finansowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju wynosi czterokrotnie więcej niż obecny poziom wydawanych na SDGs środków. Polska – choć w rankingach realizacji SDGs znajduje się dosyć wysoko – wciąż potrzebuje znacznych nakładów finansowych, aby wypełnić lukę w krajowej gospodarce. Zielone finanse to temat najnowszej publikacji UNGC Poland i organizacji partnerskich.

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w polskim biznesie

Z badań PIE wynika, że choć 78 proc. dużych firm oraz 64 proc. średnich słyszało o celach zrównoważonego rozwoju, długofalową strategię działań w tym obszarze ma jedynie 43 proc. dużych i tylko 2 proc. średnich firm. Polskie firmy uznają, że – spośród wszystkich SDGs – mają największy wpływ na dobrostan i zdrowie pracowników.  To tylko kilka wniosków z ostatniego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Catching the Wave

Raport WBCSD określa kroki, które firmy mogą podjąć już teraz, aby wykorzystać strategie zrównoważonego rozwoju w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego i zwiększenia wydajności operacyjnej. 

Localising the SDGs in a changing landscape

Raport zawiera wyniki ankiety przeprowadzonej przez OECD i SDSN. Dotyczy sposobów realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie społeczno-ekonomicznym.

Stewardship at the Source. Driving water action across supply chains

W swoim raporcie CDP podkreśla, że firmy z każdej branży – niezależnie od szerokości geograficznej – powinny nadzorować i wprowadzać zmiany w łańcuchu wartości.

Przewodnik po Taksonomii UE

Przewodnik Komisji Europejskiej po Taksonomii UE ma na celu wsparcie przedsiębiorstw oraz organizacji objętych zapisami rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Dokument ułatwia zrozumienie głównych wyzwań związanych z rozporządzeniem i zawiera wytyczne, pozwalające na uzyskanie korzyści w wyniku implementacji.

A Compendium of Market Practices

Raport Europejskiej Platformy Zrównoważonych Finansów dotyczy najistotniejszych celów i praktyk związanych z implementacją zrównoważonego finansowania na europejskich rynkach.

Etyka w biznesie. Narzędzia dla profesjonalnej komunikacji

Publikacja jest efektem prac Zespołu ds. etycznej i odpowiedzialnej komunikacji Business & Human Rights Programme w ramach United Nations Global Compact Network Poland. 

The 1.5°C Supplier Engagement Guide

Supply Chain Leaders i BSR stworzyły przewodnik dla przedsiębiorstw poszukujących odpowiedzi na pytanie, jak ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw.

Badanie dotyczące świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce

Czy polskie MŚP znają podstawowe pojęcia i regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem? Jak wygląda wdrażanie polityk ESG w małej i średniej wielkości firmie? Jakiego wsparcia potrzebują przedsiębiorcy w kontekście wdrażania? Odpowiedź na te i inne pytania można znaleźć w raporcie z badania zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny