Zjednoczeni w różnorodności

21 maja 2019

Karty Różnorodności z Niemiec, Grecji, Luksemburga, Holandii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii i Polski zachęcają do aktywnego udziału w nadchodzących wyborach europejskich i położenie nacisku na wartość różnorodności jako klucza do pokoju, spójności społecznej i sukcesu gospodarczego.

Między 23 a 26 maja ponad 400 milionów obywateli i obywatelek krajów UE będzie mogło wziąć udział w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego. Wybory są okazją do podkreślenia, że wspólną wartością jest pokój i różnorodność. W obliczu wielu wyzwań, przed którymi stoi Europa, Karty Różnorodności w poszczególnych krajach zachęcają uprawnione osoby do wzięcia udziału w głosowaniu i oddania swojego głosu w sposób odpowiedzialny.

W Europie profesjonalne podejście do zarządzania różnorodnością ma kluczowe znaczenie dla innowacji, kreatywności, a tym samym sukcesu gospodarczego. Karty Różnorodności wzywają zatem obywateli Europy do głosowania za różnorodnością i do zabrania głosu w debacie dotyczącej ochrony europejskich wartości takich jak równość, przeciwdziałanie dyskryminacji, sprawiedliwość i szacunek.

Pod wieloma względami Europa jako centrum handlu i przemysłu korzysta z kultury pracy, która szanuje i ceni pluralizm. Zróżnicowana siła robocza łączy różne umiejętności i talenty dla dobra wszystkich. Wiele organizacji i firm zaczęło zatem aktywnie promować współpracę transgraniczną i międzynarodowe zespoły. Biznes, administracja i NGO rozumieją, że europejska współpraca i różnorodność sprawiają, że ich działania są dzięki temu bardziej skuteczne i zapewniają stabilność w świecie, który jest coraz bardziej skomplikowanym systemem naczyń połączonych. Warto podkreślić, że europejskie społeczeństwa były historycznie zróżnicowane oraz kształtowane przez migrację. Zwrócenie się ku różnorodności umożliwia nie tylko docenienie każdego obywatela i obywatelki, ale także wykorzystanie jego potencjału dla gospodarki oraz włączenie w pełnym zakresie w społeczeństwo.