Zaproszenie do udziału w badaniu dot. zatrudniania cudzoziemców

6 czerwca 2018

Fundacja EMIC, zajmująca się wsparciem migrantów na każdym etapie układania sobie życia w Polsce zaprasza firmy, do udziału w projekcie zwiększającym wiedzę i praktyczne umiejętności związane z zatrudnianiem osób zza granicy. Celem działania jest wypracowanie rozwiązań w zakresie pośrednictwa w zatrudnianiu cudzoziemców oraz zarządzania wielokulturowością w firmie (poprawa jakości relacji i integracji pracowników). Udział w nim jest bezpłatny.

Firma może zaangażować się w badanie na różnych poziomach: biorąc udział w spotkaniu badawczym, trwającym maksymalnie 3 godziny (obligatoryjne) lub także, dodatkowo biorąc udział w badaniu po wdrożeniu rekomendacji. Badanie przeprowadzane jest w siedzibie badanej firmy.

Na czym polega udział w projekcie:

  1. Część badawcza, w ramach której przeprowadzimy ankiety i spotkania badawcze w Twojej firmie.
  2. Wyniki badania posłużą opracowaniu systemu dla pracodawców w zakresie zatrudniania pracowników-cudzoziemców oraz tworzeniu przyjaznego miejsca pracy.
  3. Otrzymasz od nas przewodnik, którego rozwiązania wdrożysz w swojej firmie. Podczas wdrażania będziesz mógł korzystać ze wsparcia naszych doradców.
  4. W procesie testowania usprawnimy narzędzia zawarte w przewodniku, aby jeszcze lepiej odpowiadały Waszym potrzebom.
  5. Zakończymy projekt i opracujemy strategię współpracy w zakresie zatrudniania pracowników i zarządzania wielokulturowością w firmie.

Czytaj więcej o projekcie >>