UNMUTE pierwszą agencją marketingową skupioną na działaniach na rzecz OzNI

13 października 2023

Osoby z niepełnosprawnościami zmagają się z brakiem dostępności i niewielką widocznością medialną. Wspólne przedsięwzięcie biznesowe Polskiego Związku Głuchych i grupy marketingowo-technologicznej Group One ma to zmienić. Główny cel to zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami do współpracy z firmami i markami w obszarze reklamy. 

UNMUTE oddaje głos osobom z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami wykonujące czynności zawodowe stanowią ok. 3,4% ogólnej liczby pracujących w głównym miejscu pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach (dane GUS za 2021 rok). Jeszcze trudniej znaleźć reprezentację OzNI w telewizji, reklamie czy filmie. Zmagają się one nie tylko z brakiem dostępności do informacji, produktów, kultury, rozrywki czy usług, ale i z brakiem swojej reprezentacji w mainstreamie.

UNMUTE to wyjątkowa inicjatywa na rynku komunikacji marketingowej i pionierskie w tej branży wspólne przedsięwzięcie biznesu i NGO, realizowane po to, aby stworzyć przestrzeń dla OzNI zarówno w obszarze zatrudnienia, jak i kultury, sztuki oraz reklamy. Grupa marketingowo-technologiczna Group One wspólnie ze stowarzyszeniem Polski Związek Głuchych (PZG) utworzyły spółkę, która będzie wspierać firmy, marki i inne podmioty komercyjne oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami w skutecznej walce ze wszelkimi aspektami wykluczenia OzNI.

Powstanie UNMUTE – agencji do spraw dostępności

Założenie agencji UNMUTE jest kolejnym krokiem w rozwoju długofalowej współpracy Polskiego Związku Głuchych i Group One trwającej od 2016 roku.  W tym czasie będąca częścią  Group One, agencja Change Serviceplan oraz PZG zrealizowali i przeprowadzili wspólnie 3 duże kampanie społeczne podejmujące temat wykluczenia osób z niepełnosprawnością słuchu z życia społecznego i kulturalnego. Jedna z nich polegała na utworzeniu zespołu złożonego z pięciorga niesłyszących artystów, występujących pod nazwą UNMUTE. Efektem tych działań było zakwalifikowanie się zespołu do preselekcji konkursu Eurowizji w 2022 roku .

Źródło: inf. pras.