Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2022 – zarejestruj się na konferencje on-line

18 października 2022

Trwa rejestracja na Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2022 – cykl konferencji w dniach 24-28 października 2022 r., podczas których praktycy dzielą się swoimi doświadczeniami i wskazówkami w obszarze zarządzania ESG. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Karta Różnorodności objęła wydarzenie patronatem.

Szczegółowe informacje o programie oraz rejestracja: www.tob2022.csrinfo.org 

ESG, CSR i zrównoważony rozwój to tematy, które odgrywają coraz bardziej istotną rolę w rozwoju przedsiębiorstw w Polsce oraz na całym świecie. Za sprawą regulacji wprowadzanych przez Unię Europejską raportowanie niefinansowe stanie się wkrótce prawnym obowiązkiem dla jeszcze większej liczby spółek i przedsiębiorstw. Jednocześnie dobre praktyki oraz zrównoważone zarządzanie są działaniami coraz częściej wymaganymi przez inwestorów i konsumentów.

#TOB2022 to 5 dni wypełnionych merytoryką prelekcji oraz dynamicznych dyskusji dotyczących ESG, które pomogą zdobyć wiedzę biznesową z tego szybko rozwijającego się obszaru.

Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wystąpi z prezentacją pt. „Jak wykorzystać potencjał różnorodności i inkluzji?” (27 października).

24 października

Pierwszy dzień upłynie pod hasłem Strategia i zrównoważone finansowanie”. Dowiesz się, z jakimi zadaniami mierzą się CEO i CFO w kontekście ESG. Będziesz miał/a również okazję wysłuchać dyskusji z udziałem przedstawicieli sektora bankowego na temat wyzwań i możliwości związanych ze strategią odpowiedzialnego finansowania. Dowiesz się m in. jak regulacje dotyczące zrównoważonych finansów przełożą się na relacje banków z klientami korporacyjnymi oraz tego, jak zapewnić swojego klienta, że Twoja firma spełnia wysokie standardy.

25 października

Drugi dzień TOB2022 będzie konkretną dawką wiedzy na temat raportowania ESG. Przedstawienie statusu dyrektywy CSRD umożliwi Ci ocenę gotowości Twojej spółki do jej wymogów. Ponadto poznasz możliwości zautomatyzowania procesu raportowania ESG i dowiesz się, na ile takie rozwiązania są skuteczne. Dodatkowo opowiemy jakie wyzwania związane z raportowaniem ESG stoją przed służbami finansowymi. Na tych, którzy chcą się nauczyć liczenia śladu węglowego, czeka również praktyczny warsztat z ekspertami, którzy od lat pomagają w tym firmom.

26 października

Trzeci dzień poświęcony tematyce ryzyk klimatycznych i bioróżnorodności będzie ogromną dawką wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących wyzwań środowiskowych wpływających na zarządzanie biznesem. Poznasz sprawdzone rozwiązania pracy nad ograniczeniem śladu węglowego dużej organizacji, w której modelu biznesowym istotną rolę odgrywają procesy produkcji, współpraca z dostawcami, transport i logistyka oraz zarządzanie rozproszonymi w wielu lokalizacjach punktami działalności.

27 października

Czwartek dedykowany jest kwestiom społecznym i związanym z nimi kryteriom oceny spółek. Konkretne wskazówki ekspertów, dyskusja o priorytetach, przykłady dojrzałych, dobrych praktyk i nowych rozwiązań w firmach to tylko kilka z zaplanowanych tematów. Dowiesz się również co zmienia w zarządzaniu firmą projekt dyrektywy CSDD dotyczącej należytej staranności.

28 października

Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu zwieńczy piątkowa dyskusja na temat modeli zarządzania ESG i przyszłości zawodu menedżera/ki odpowiedzialnego biznesu. Przybliżone zostaną czynniki sukcesu i ścieżki postępowania liderów zespołów ESG, w tym ich spojrzenie na potrzebne firmom kompetencje w tym zakresie i przyszłość zawodu menedżera ESG/CSR.

 

Organizatorem Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu 2022 jest działająca od 15-stu lat firma doradczo-edukacyjna CSRinfo.

Patroni honorowi: Giełda Papierów Wartościowych, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, UN Global Compact.

Partnerzy strategiczni: LPP, ROBYG

Partnerzy: ABSL, AICPA&CIMA, Association of Chartered Certified Accountants ACCA, Business Center Club, Centrum PISOP, Ecovadis, Fairtrade Polska, Karta Różnorodności, Krajowa Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba-Handlowa, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polsko-Francuska Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Przedsiębiorstwo Fair Play, PZFD Polski Związek Firm Deweloperskich, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, The Netherlands-Polish Chamber of Commerce, Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Patroni medialni: As Biznesu, Audycja Bizon – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, ICAN Institute, Instytut Monitorowania Mediów, Mediaplanet, My Company Polska, Odpowiedzialnybiznes.pl, Proto.pl