Targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami

2 listopada 2017

29 listopada 2017 r. na PGE Narodowy odbędzie się wydarzenie promujące zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnościami wśród przedstawicieli pracodawców i instytucji publicznych, członków działów HR i CSR oraz reprezentantów organizacji pozarządowych.

„Giełda Mocy” promuje model zatrudnienia wspomaganego, odpowiadając na pytanie: jak z powodzeniem zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy?

„Za pomocą hasła: Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj, chcemy pokazać możliwości zawodowe osób z niepełnosprawnością, które ukierunkowane w profesjonalny sposób przynoszą ogrom korzyści dla rozwoju przedsiębiorstw. W tym roku przybliżymy gościom specyfikę zawodu trenera pracy. To dzięki jego wsparciu możliwe jest tworzenie bezpiecznych i stabilnych warunków zatrudnienia, zarówno dla pracownika z niepełnosprawnością, jak i dla pracodawcy, przez cały okres zatrudnienia.” mówią organizatorzy wydarzenia.

Od 2012 roku konsekwentnie dążymy do tego, by zaprezentować osoby z niepełnosprawnością jako rzetelnych, solidnych i zmotywowanych pracowników, doskonale odnajdujących się na otwartym rynku pracy. Uświadamiamy, oswajamy z tematem niepełnosprawności, przełamujemy negatywne stereotypy dotyczące zwłaszcza niepełnosprawności intelektualnej oraz pokazujemy korzyści wynikające z zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością. – dodają

Wydarzenie będzie składać się z wykładów, dyskusji oraz warsztatów, które poprowadzą przedstawiciele świata nauki, biznesu, rynku pracy, pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami, specjaliści z zakresu zatrudnienia wspomaganego i przede wszystkim
osoby z niepełnosprawnościami.

Organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – organizacja, która zajmuje się kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednym z partnerów wydarzenia jest Sodexo Polska, sygnatariusz Karty Różnorodności.

źródło: materiały organizatorów