Rusza Tramwaj Róznorodności

13 grudnia 2018

W weekend 15-16.12 Tramwaje Warszawskie rozpoczną wyjątkową akcję promującą wśród pasażerów otwartość na różnorodność i ideę równości, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię. „Tramwaj Różnorodności”, w którym odbędzie się cykl debat poświęconych tolerancji, wyruszy na ulice Warszawy w sobotę i niedzielę. Oprócz kampanii edukacyjnej, Tramwaje Warszawskie, przy wsparciu Prezydenta m.st. Warszawy, wdrażają również w tym obszarze szereg rozwiązań systemowych, takich jak monitoring w wagonach, specjalna procedura zgłaszania sytuacji niebezpiecznych oraz szkolenia dla motorniczych. Karta Różnorodności jest patronem inicjatywy.

Pomysł Tramwajów Warszawskich na akcję „Tramwaj Różnorodności” to efekt zgłoszeń motorniczych, którzy na co dzień spotykają się w warszawskich tramwajach z problemami braku tolerancji i agresji. W 2017 roku w stołecznych składach doszło do blisko 950 aktów przemocy i agresji. Z kolei według sprawozdania Prokuratury Krajowej, w 2017 roku, w Polsce prowadzono 1449 postępowań dotyczących przestępstw z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych.

15-16 grudnia, po Warszawie będzie jeździł „Tramwaj Różnorodności” – specjalny wagon pokryty grafikami pokazującymi, że warszawskie tramwaje są miejscem, gdzie każdy pasażer, bez względu na swoją płeć, rasę, wiek, orientację seksualną czy pochodzenie etniczne, ma się czuć dobrze i bezpiecznie. W tych dniach w „Tramwaju Różnorodności” odbędzie się cykl debat z ambasadorami akcji – m.in. z ambasadorem Palestyny w Polsce – Mahmoudem Khalifą czy Henryką Krzywonos.

Oprócz kampanii edukacyjnej, Tramwaje Warszawskie wdrażają również rozwiązania systemowe. Stołeczni motorniczy i motornicze od października zostali objęci cyklem szkoleń, dzięki którym zyskują umiejętność kontaktu z pasażerami potrzebującymi pomocy oraz radzenia sobie w sytuacji, gdy w wagonie są osoby agresywne mogące być zagrożeniem dla innych.

Tramwaje Warszawskie, od 2006 roku dbają o to, by wszystkie nowe wagony były wyposażone w profesjonalny monitoring. Jednym z wymogów trwającego właśnie przetargu na 213 kolejnych nowoczesnych niskopodłogowych wagonów jest wyposażenie ich w system monitoringu z kamerami HD oraz możliwością transmisji on-line. Zapewni to Tramwajom Warszawskim możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych dla pasażerów.

Tramwaje Warszawskie informują również o procedurę „cichego” wzywania pomocy dla pasażerów. Już niedługo w wagonach pojawią się spoty współtworzone ze stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita, które wyjaśniają, jak zachować się, gdy w tramwaju dochodzi do aktów agresji z uwzględnieniem bezpieczeństwa dla wzywających pomocy.

– Naszą akcję, w której mówimy zdecydowane NIE dla agresji skierowanej dla jakiejkolwiek inności i odmienności, stawiamy na ludzi. Podkreślamy, że warszawskie tramwaje, warszawski transport jest dla wszystkich, każdy ma się czuć dobrze i bezpiecznie podróżując po stolicy. Będziemy o tym rozmawiać, będziemy mówić o problemach, które systemowo rozwiążemy – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy i dodaje – Warszawiakom obiecałem stolicę dla wszystkich, miasto równych szans, wspierające najsłabszych. Słowa dotrzymam. Jak wcześniej informowałem, działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji są dla mnie priorytetowe.

– Wybraliśmy nazwę „Tramwaj Różnorodności”, ponieważ różnorodność to wyzwanie XXI wieku, zwłaszcza dla Warszawy, która w gronie swoich obywateli zrzesza liczne mniejszości narażone na dyskryminację. Niestety w ostatnich latach nasiliły się zachowania wymagające zdecydowanej reakcji, stąd nasza akcja, w której mówimy zdecydowane NIE dla agresji skierowanej dla jakiejkolwiek inności i odmienności. Przewodnim hasłem naszej akcji jest „Nic nie jest czarno-białe”. Chcemy się skupić na pokazaniu naszym pasażerom, że każdy człowiek powinien czuć się bezpiecznym i akceptowanym, bez względu na swoją płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię – mówi Wojciech Bartelski, prezes zarządu Tramwajów Warszawskich

Idea różnorodności i równości jest szczególnie bliska Zarządowi Tramwajów Warszawskich, który od dawna prowadzi konsekwentne działania na rzecz wdrażania w Spółce polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością. W 2016 roku w firmie wprowadzono procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu.

W 2018 roku Spółka wprowadziła Kodeks Etyki w Tramwajach Warszawskich, dokument prezentujący promowane przez firmę wartości, m.in. zasadę, że „Każdy pasażer bez względu na płeć, wyznanie, wiek, narodowość, światopogląd, zajmowane stanowisko, wygląd zewnętrzny czy też orientację seksualną traktowany jest tak samo”. Aktualnie Tramwaje Warszawskie przygotowują się do podpisania Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy promującej równość i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy.

Ambasadorami akcji „Tramwaj Różnorodności” zostali: Agata Kowalska (dziennikarka radiowa), Henryka Krzywonos, Tomasz Raczek, DJ Wika, Rafał Wójcik (bloger) oraz Ambasada Palestyny w Polsce. Partnerami akcji są: m.st. Warszawa, Karta Różnorodności, AIESEC oraz Instytut Monitorowania Mediów, który przygotował specjalny raport medialny o agresji w transporcie publicznym do pobrania na stronie tw.waw.pl/roznorodnosc

„Tramwaj Różnorodności” wyruszy 15 i 16 grudnia br. z Pl. Narutowicza o godz. 11:00. Jego trasa: Pl. Narutowicza – Grójecka – Pl. Zawiszy – Dw. Centralny – Centrum – most Poniatowskiego – Rondo Waszyngtona – Al. Zieleniecka – Dw. Wileński – Park Praski – most Śląsko–Dąbrowski – Metro Ratusz Arsenał – Metro Świętokrzyska – Centrum – Pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Pl. Narutowicza. Czas przejazdu „Tramwaju Różnorodności” to ok. 50 min.

źródło: Tramwaje Warszawskie