Różnorodność wieku – ważne wyzwanie dla biznesu

1 sierpnia 2012

Liczba osób w wieku 65+ ma ulec niemal podwojeniu pomiędzy 2010 a 2060 r. i wynieść 152,6 miliona, z powodu zmian demograficznych – malejącego wskaźnika urodzin i wydłużania się czasu życia. Będzie to miało niebagatelny wpływ na sposób funkcjonowania biznesu.

Firmy będą zatrudniały coraz starszych pracowników, muszą też zacząć myśleć o tym, jakie produkty i usługi i w jaki sposób mają być dostarczane, coraz bardziej starzejącemu się społeczeństwu. Nasuwa się pytanie: jak zamienić ryzyko w okazję?

Wkład biznesu w politykę aktywnego starzenia się

Mając na względzie te wyzwania, organizacja CSR Europe w lipcu br. zorganizowała warsztaty nt. aktywnego starzenia się. Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Enterprise 2020. Wkład biznesu w aktywne starzenie się”, dało uczestnikom możliwość zapoznania się z różnymi strategii zarządzania wiekiem w miejscu pracy, jak również zapoznanie się z propozycjami tworzenia usług i produktów integrujących segment rynku 60+.

W temacie zatrudnienia, zidentyfikowano dwa główne wyzwania:

  1. Utrzymanie wysokiej wydajności
  2. Zapewnienie wystarczającej dostępności pracy.

Uczestniczy warsztatów podkreślali, że choć pracodawcy nie mogą walczyć z wyzwaniem demograficznym, mogą zrobić więcej, aby zarządzać ryzykiem demograficznym: (a) zdolność do ponoszenia ryzyka związana głównie z przejściami pracowników na emeryturę, oraz (b) ryzyko wydajności wynikające ze zmian takich jak wiek pracownika. Wiele osób chciałoby pozostać aktywnymi na rynku pracy, ale niewielu z nich chce zmagać się ze stresem lub wymaganiami fizycznymi w swojej pracy, gdy skończy 60 lat.

W takim razie jakie elastyczne rozwiązania można zaproponować firmom?

Płace: nowy model połączony z różnorodnością wieku

Typowe podejście – wzrost wynagrodzenia wraz ze zdobywanym doświadczeniem – staje się niemożliwe do dalszej realizacji w danej perspektywie starzenia się  siły roboczej. Obecnie firmy muszą rozważać nowe modele zarządzania, w których młodzi pracownicy są doceniani w różny sposób, motywujący ich w ciągu całej kariery. Takie podejście przynieść możę dodatkowe korzyści, jak zwiększenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a także zwiększyć liczbe kobiet na rynku pracy

Zmiany w wydatkach konsumentów

Oczekuje się, że rynek konsumencki 55 + zanotuje znaczny udział we wzroście wydatków konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 20 lat. Przedsiębiorstwa będą musiały lepiej zrozumieć oczekiwania tej zróżnicowanej populacji i dostosować odpowiednio swoje portfele produktów i sposoby sprzedaży. Technologia może również odegrać ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb starszych konsumentów.

Chris Millington, dyrektor zarządzający Doro, jeden z uczestników warsztatów, zaproponował model oparty na indywidualnych cechach konsumentów, a nie na przedziałach wiekowych. Doro to szwedzka firma, która rozwija produkty telekomunikacyjne dostosowane specjalnie do potrzeb starszego społeczeństwa.

Zmiany demograficzne to bez wątpienia jeden z mega trendów, które wpłyną na europejskie przedsiębiorstwa w najbliższych latach.

Stefan Crets, Executive Director, CSR Europe