Przedstawiciele FOB na spotkaniu Bootcamp zorganizowanym przez CSR Europe

30 czerwca 2023

W dniach 20-21 czerwca przedstawiciele FOB: Karol Krzyczkowski i Milosz Marchlewicz uczestniczyli w spotkaniu roboczym CSR Europe w Brukseli. Spotkanie było połączone z wlanym zebraniem członków organizacji.

Sam Bootcamp był spotkaniem roboczym, podczas którego uczestnicy pracowali w 2 grupach nad szkicami przyszłych międzynarodowych projektów, które mogą być realizowane przez organizacje członkowskie CSR Europe. FOB prowadziło grupę, która pracowała nad projektem, który ma połączyć tematy inkluzji i wolontariatu pracowniczego.

– Spotkanie było bardzo udane. Pracowaliśmy nad szkicem projektu, ale udało nam się zebrać wiele ciekawych spostrzeżeń i opinii od innych członków CSR Europe. Siłą tej sieci współpracy jest to, że możemy dyskutować w gronie ekspertów, mających różne doświadczenia i różne punkty widzenia, a także doskonale znają specyfikę działań CSR i ESG w swoich krajach. – mówi Karol Krzyczkowski, starszy menedżer projektów w FOBZebrane doświadczenia i opinie pomogły nam przygotować zarys projektu, który będziemy obecnie omawiali zarówno z potencjalnymi partnerami, jak i z zarządem CSR Europe. Przy okazji samo spotkanie pozwoliło nam nawiązać nowe kontakty z osobami, odpowiedzialnymi za tematy D&I oraz wolontariatu pracowniczego, które chcemy wykorzsytać w przyszłości dla rozwoju kolejnych inicjatyw w FOB.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest od wielu lat zaangażowane w działania CSR Europe. Marzena Strzelczak, obecna dyrektorka generalna FOB, pełni również funkcję członka zarządu CSR Europe.

Foto: uczestnicy spotkania Bootcamp; źródło: CSR Europe