Pracownice i pracownicy z Ukrainy przyczynili się do 13% wzrostu polskiego PKB w latach 2013-2018

12 października 2021

Polska gospodarka rozwijała się o 0,5 punktu procentowego szybciej rocznie dzięki pracy imigrantów/ek z Ukrainy. O wynikach badania Szkoły Głównej Handlowej i Narodowego Banku Polskiego informuje portal 300gospodarka.pl.

Począwszy od 2014 roku Polska była świadkiem bezprecedensowego napływu pracowników_ic-migrantów_ek z Ukrainy. W połączeniu z silnym popytem na pracę, ten gwałtowny wzrost podaży siły roboczej zapewnił znaczący wkład we wzrost gospodarczy Polski – piszą w artykule opublikowanym w kwartalniku naukowym Review of World Economics polscy naukowcy dr Paweł Strzelecki, prof. Jakub Growiec oraz dr Robert Wyszyński.

Więcej w artykule dostępnym tutaj >>

 

.