Poprzyj różnorodność i podpisz Kartę Różnorodności na Targach CSR!

26 marca 2012
Każdy może symbolicznie podpisać Kartę Różnorodności i tym samym poprzeć inicjatywę promującą wdrażanie zarządzania różnorodnością, politykę równego traktowania w firmach, instytucjach i organizacjach i przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Zapraszamy wszystkich na  Targi CSR, które odbędą się 29 marca 2012 w Centrum Nauki Kopernik, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, gdzie każdy będzie mógł swoim podpisem wyrazić poparcie dla inicjatywy i wspierania różnorodności.

Podczas Targów CSR będzie można zobaczyć blisko 70 firm i organizacji, które będą prezentować swoje działania na rzecz pracowników, konsumentów, społeczeństwa czy środowiska naturalnego. Jest to już czwarta edycja Targów, które są unikalną formą prezentowania dokonań firm i organizacji pozarządowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Targi odbywają się w godzinach 9:30-16:00. Dla rodziców z dziećmi dostępny będzie plac zabaw oraz inne atrakcje.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, w ramach której organizacje i firmy z całej Europy Karty Różnorodności deklarują chęć wdrażania różnorodności w swoim miejscu pracy. Karta Różnorodności powstała już w takich krajach jak: Francja, Hiszpania, Niemcy, Austria, Szwecja, Belgia i Włochy, zaś w 2012 roku została zainicjowana w Polsce – pierwszym z krajów tzw. „nowej Unii” oraz pierwszym kraju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Karta Różnorodności w Polsce koordynowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod patronatem honorowym Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz oraz Rzecznik Praw Człowieka prof. Ireny Lipowicz. 14 lutego br. podczas uroczystej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kartę Różnorodności podpisali Prezesi i Prezeski firm – inicjatorów Karty w Polsce – Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa TP, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal Polska, Nutricia, Provident Polska S.A., PwC, Totalizator Sportowy sp. z o.o. oraz Unilever. Partnerem konferencji była Grupa Orbis. Opiekunem Karty Różnorodności w Polsce w 2012 roku jest Grupa TP.