Polski Kongres Prawa Pracy

25 listopada 2013

26 listopada w Hotelu Polonia Palace (Al. Jerozolimskie 45) w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Prawa Pracy, który stawia sobie za cel ocenę kondycji polskiego rynku pracy. Prelegenci/prelegentki oraz uczestnicy/uczestniczki spróbują odpowiedzieć na pytania: czy przepisy o elastycznym czasie pracy stworzyły nowe możliwości czy wręcz przeciwnie? jeśli tak, to dla kogo? czy perspektywa specjalistów i pracowników średniego i niższego szczebla jest taka sama? czy może jest konieczność rozważenia nowych rozwiązań, które lepiej odzwierciedlą zróżnicowaną sytuację różnych grup pracowników? co może zrobić państwo, by promować zatrudnienie bezpieczne, na podstawie umów o pracę i  godziwie wynagradzane? gdzie przebiega granica pomiędzy zakazem dyskryminacji a utrudnieniem lub uniemożliwieniem efektywnego zarządzania różnorodnością w firmie w oparciu o konkretne dane tej firmy dotyczące?

Jedna z porannych sesji poświęcona będzie tematowi społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas niej prelegentki opowiedzą m.in. o Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, Wytycznych Sektorowych Komisji Europejskiej, SA8000 i projekcie dyrektywy UE nt. raportowania danych pozafinansowych, a także Karcie Różnorodności.

Polski Kongres Prawa Pracy 2013 będzie doskonałą platformą do dyskusji! Rejestracja i szczegóły na stronie: www.prawopracy.allerhand.pl

Z kolei 27 listopada Global CSR oraz Instytut Allerhanda zapraszają na warsztaty “CSR & Human Rights – A Game Changer! How the UNGPs relate to CSR”, które będą dopełnieniem odbywającego się dzień wcześniej Polskiego Kongresu Prawa Pracy. Warsztaty poświęcone będą najnowszym trendom w CSR, zmieniającym się oczekiwaniom odnośnie praw człowieka oraz obowiązkom i możliwościom dla biznesu wynikającym z wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Więcej na stronie: www.training.allerhand.pl