Podsumowanie konsultacji nad polską wersją Karty Różnorodności

16 stycznia 2012

8 grudnia 2011 odbyło się czwarte spotkanie odnośnie konsultacji nad polską wersją Karty Różnorodności.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki następujących firm: Aviva, British American Tobacco, Danone, Nutricia, Kompania Piwowarska, Orbis, Provident, PwC, Totalizator Sportow, TP, Grupa Żywiec.

Gościem spotkania był Pan Krzysztof Śmiszek, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydysktryminacyjnego, który poruszył temat działań antydyskryminacyjnych w miejscu pracy.

Krzysztof Śmiszek zwrócił uwagę, że w sądach pracy jest już przeszło 700 procesów o dyskryminację w miejscu pracy, dlatego też firmy powinny wewnętrznie uregulować nie tylko proces zarządzania różnorodnością, ale generalnie wprowadzić instytucjonalne rozwiązania wewnątrzzakładowe przeciwdziałania dyskryminacji i polityki równości.

Istotne są nie tylko kodeksowe zapisy w rozdziale 2a Kodeksu Pracy – „Równe traktowanie w zatrudnieniu”, ale generalnie poszanowanie godności pracowniczej. Przedsiębiorstwa powinny nie tylko działać na rzecz różnorodności w miejscu pracy, ale też aktywnie nie dyskryminować, czyli wychodzić naprzeciw potrzebom i przeciwdziałać antydyskryminacji i mobingowi.