Otwarcie sesji na GPW w Warszawie przez kobiety

25 września 2012

„Najlepszym argumentem dla zwiększenia udziału kobiet w zarządach są badania (Banku Szwajcarskiego czy McKinseya), które pokazują sukcesy tych spółek” – powiedziała Irene Natividad, prezydentka Global Summit of Women podczas pierwszego w historii otwarcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

25 września 2012 punktualnie o 8:30 nastąpiło oficjalne a zarazem symboliczne Kobiece Otwarcie Sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przez Prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego oraz prezydent PKPP Lewiatan, Henrykę Bochniarz. Następnie przedstawicielka Global Summit of Women, Irene Natividad otworzyła warszawską sesję biciem w Dzwon.
Kolejnym punktem programu były wystąpienia Irene Natividad oraz Beaty Jarosz, członkini Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Irene Natividad przedstawiła sytuację udziału kobiet w zarządach spółek na całym świecie. Zwróciła uwagę, że w krajach, w których wprowadzono kwoty w zarządach spółek publicznych odnotowano również  wzrost udziału kobiet w zarządach we wszystkich spółkach. Część prezentacji „Accelerating Board Diversity” dostępna jest tutaj.

Irene Natividad posłużyła się również przykładem Francji, w której spółki już bardzo znacznie przekroczyły prawnie usankcjonowany poziom  20 proc. udziału kobiet w zarządach, chociaż prawo wymaga od nich tego dopiero w 2013 roku. Spółki informują o osiągnięciu tego poziomu publicznie, chwalą się tym. Presja nałożona na firmy przyniosła oczekiwane rezultaty. Jak przyznała, same kobiety są często przeciwne kwotom, ponieważ wolałyby być wybrane na podstawie swoich kwalifikacji, jednak jak podkreśliła, jest to niezbędny instrument do prowadzenia polityki równości w organizacjach.

Beata Jarosz  zaprezentowała zaś wyniki badania GPW z Instytutem Rynku Kapitałowego pt. „Kobiety w spółkach giełdowych. Potencjał różnorodności dla rozwoju firmy” z 2012 roku. Wynika z niego, że:

  • w ciągu ostatniego roku nieznacznie zmniejszył się udział kobiet w zarządach spółek notowanych na warszawskiej giełdzie (z 15,7 proc. na 12,2 proc.) oraz procent kobiet prezesek (z 6,4 proc. na 5,5 proc. a także udział kobiet w radach nadzorczych (z 16,4 proc. Na 15,7 proc)
  • zatrudnienie kobiet w spółkach notowanych na giełdzie osiągnęło poziom 40,4 proc., natomiast stanowiska kierownicze zajmuje 37 proc. kobiet
  • udział kobiet w awansach jest na równi z mężczyznami, z badania wynika, że obie płci są równo traktowane w dostępie do awansu
  • 84 proc. spółek zadeklarowała podczas badania, że działania równościowe w miejscu pracy, zaś 44 proc. ma trzy i więcej takich inicjatyw (m.in. polityka równego traktowania, działania antydyskryminacyjne, monitoring płac i zatrudnienia kobiet etc).

Jak podkreślano, kobiety potrzebują rozbudzenia ambicji, po to, żeby mogły siebie zobaczyć w zarządach spółek.

Warszawa jest siódmym miastem na świecie po  Nowym Jorku, Toronto, Johannesburgu, Stambule, Tokio i Madrycie, w którym odbyło się kobiece otwarcie sesji. Relacje dostępne są tutaj.

Organizatorem spotkania była GPW oraz Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

Relacja: Magdalena Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu