NSG Group w Polsce podpisała Kartę Różnorodności

2 lutego 2018

29 stycznia 2018 roku NSG Group, właściciel marki Pilkington stał się sygnatariuszem Karty Różnorodności. To ważny dokument promujący wśród przedsiębiorców, instytucji i organizacji ideę przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, a także dbałości o spójność i równość społeczną.

Poznaj sygnatariuszy Karty Różnorodności >>

Promowanie różnorodności wśród pracowników i jednakowego traktowania wypisane jest w kodeks etyczny NSG Group i realizowane przez wszystkie spółki Grupy z dużym zaangażowaniem – mówi Monika Kuczyńska, Dyrektor Personalny NSG Group w Polsce. Przystąpienie do grona firm respektujących postanowienia Karty Różnorodności w Polsce jest dla nas ważnym wydarzeniem. To niejako zwieńczenie naszych dotychczasowych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności oraz gwarant ich kontynuacji, zarówno dla naszych obecnych, jak też i przyszłych pracowników – dodaje.

Jak deklaruje NSG Group w Polsce, dążeniem wszystkich spółek firmy jest tworzenie przyjaznych miejsc pracy, a także budowanie atmosfery wzajemnego szacunku, otwartości i zrozumienia bez względu na zajmowaną pozycję. To także działania ukierunkowane na rozwój pracowników w oparciu o ich potencjał i chęć rozwoju, jak na przykład realizowane z powodzeniem na przestrzeni ostatnich lat dedykowane programy rozwojowe.

Różnorodność naszych pracowników jest wartością dodaną. Stanowi dla nas wyzwanie i jednocześnie inspiruje do podejmowania inicjatyw, które zaspokajają różne oczekiwania w stosunku do nas, czyli pracodawcy, co korzystnie wpływa na rozwój i efektywność firmy – mówi Monika Kuczyńska.

Czytaj więcej o tym jak zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności >>

O Pilkington:

NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w dwóch podstawowych sektorach: motoryzacyjnym (rynek części oryginalnych i zamiennych) oraz w obszarze szkła technicznego i architektonicznego, które obejmują szkło i produkty szklane do budynków nowych i poddawanych renowacji, produkty dla technologii informatycznych i komunikacyjnych, zastosowań technicznych i energetyki słonecznej. Produkcja odbywa się w 30 krajach na czterech kontynentach. 

źródło: materiały prasowe firmy