KR na spotkaniu EU Platform of Diversity Charters

28 czerwca 2023

W dniach 15-16 czerwca 2023 roku w Brukseli wzięliśmy udział w spotkaniu EU Platform of Diversity Charters, gdzie mieliśmy bezcenną okazję wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami z przedstawicielami_kami kilkunastu krajów.

Podczas spotkania przeanalizowaliśmy kilka kluczowych tematów, które kształtują krajobraz różnorodności w Europie. Obejmowały one:

  • Różnorodność dostawców: Zwiększanie różnorodności i integracji w łańcuchu dostaw w celu promowania równych szans;
  • Ewaluację obchodów Europejskiego Miesiąca Różnorodności 2023;
  • Aktualizację polityk KE w obszarze sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju (takich jak Capital Requirements Directive, Work-Life Balance Directive, Pay Transparency Directive czy EU Directive on Gender-Balanced Boards) i implikacje tych polityk dla budowania włączających organizacji.

Kluczowa była dla nas też możliwość porównania funkcjonowania Kart Różnorodności w poszczególnych krajach i próba odpowiedzi na wspólne często wyzwania, a ponadto okazja do nawiązania relacji, które mogą skutkować wspólnymi przedsięwzięciami w przyszłości. Już przygotowujemy się do kolejnego spotkania w listopadzie!