Konsultacje Karty Różnorodności

16 stycznia 2012

8 listopada 2011 roku odbyło się trzecie spotkanie Grupy Roboczej odnośnie prac nad polską wersją Karty Różnorodności.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki następujących firm: Aviva, British American Tobacco, Danone, L’Oreal, Orbis, Provident, PwC, Totalizator Sportowy, Grupa TP, Unilever oraz Grupa Żywiec.

Tematem spotkania była sytuacja grup narażonych na dyskryminację w miejscu pracy ze względu na płeć, orientację i tożsamość płciową. Gośćmi spotkania byli: Magdalena Gryszko, ekspertka zarządzania różnorodnością z Biura Pełnomocnika ds. Równego Traktowania przy Kancelarii Rady Ministrów, Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka oraz Tomasz Szypuła, prezes Kampanii Przeciw Homofobii.

Zaproszeni goście wymienili największe wyzwania odnośnie tych grup w miejscu pracy:

  • Wyrównywanie płac kobiet i mężczyzn,
  • Godzenie życia zawodowego i prywatnego,
  • Równy i sprawiedliwy dostęp do szkoleń i benefitów,
  • Niewidzialność osób LGBT (skrót. odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych) w miejscu pracy – ukrywanie swojej tożsamości płciowo-psychologicznej w miejscu pracy, strach przed dyskryminacją,
  • Sytuacja osób, które zdecydują się na zmianę płci – kontakt z pracodawcą/managerem ds. HR etc.