KE proponuje europejską kartę os. z niepełnosprawnościami i uniwersalną kartę parkingową

15 września 2023

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie europejskiej karty osób z niepełnosprawnościami i nową odsłonę europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Mają umożliwić korzystanie ze specjalnych warunków i preferencyjnego traktowania podczas wizyty w innym państwie członkowskim UE.

Karta osoby z niepełnosprawnością

W przypadku, gdy status niepełnosprawności nie jest uznawany za granicą, brakuje ulg takich jak bezpłatny lub priorytetowy wstęp, zniżki lub asysta podczas wizyt w innych państwach członkowskich.

Aby rozwiązać ten problem, Komisja Europejska proponuje utworzenie znormalizowanej europejskiej karty osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązanie będzie służyć jako uznany dowód niepełnosprawności w całej UE, zapewniając równy dostęp do specjalnych warunków i preferencyjnego traktowania w usługach publicznych i prywatnych, obejmując:

  • transport,
  • wydarzenia kulturalne,
  • muzea,
  • ośrodki rekreacyjne i sportowe.

Dokument będzie wydawany przez właściwe organy krajowe i uzupełni dotychczasowe zaświadczenia funkcjonujące na poziomie krajowym.

Karta parkingowa

Dla wielu osób z niepełnosprawnościami prywatny transport samochodowy pozostaje najlepszą lub jedyną możliwością podróżowania i samodzielnego poruszania się. Proponowane udoskonalenia europejskiej karty parkingowej umożliwią osobom z niepełnosprawnościami dostęp do tych samych praw parkingowych, które obowiązują członków innych państw Wspólnoty.

Nowa karta będzie mieć uniwersalny format i zastąpi krajowe karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie uznawana w całej UE.

Dostępność

Aby promować użytkowanie i zmniejszyć obciążenia administracyjne, proponowana dyrektywa będzie wymagać od państw członkowskich:

  • dostarczania kart zarówno w wersji fizycznej, jak i cyfrowej,
  • podania do wiadomości publicznej warunków i zasad wydawania lub wycofywania kart,
  • dopilnowania, by usługodawcy informowali na temat specjalnych warunków i preferencyjnego traktowania osób z niepełnosprawnościami.

Dalsze kroki

Wniosek Komisji zostanie teraz poddany pod dyskusję w Parlamencie Europejskim i Radzie. Po jego przyjęciu państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na włączenie przepisów dyrektywy do prawa krajowego.

Źródło: inf. pras.