Jak łączyć pracę z rolami opiekuńczymi?

24 maja 2021

Pełnienie ról opiekuńczych przez pracownice i pracowników jest zjawiskiem powszechnym. Z uwagi na trendy demograficzne, w najbliższych latach szczególnie istotna stanie się kwestia opieki nad dorosłymi osobami zależnymi. Czy i jak możemy wesprzeć pracownice i pracowników w ich obowiązkach opiekuńczych? Na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy? O tym porozmawiamy 26 maja z Marcelem Andino Velezem podczas webinarium TransferHUB. Początek spotkania o godz. 10:00. 

Termin spotkania: 26 maja (środa), godz. 10:00

Tytuł: Jak łączyć pracę z rolami opiekuńczymi?

Gość wydarzenia: Marcel Andino Velez

Rejestracja: transferhub.clickmeeting.com/praca-opiekuncza/ 

Osoby w wieku 60 lat i więcej stanowią w Polsce około 25% ogółu mieszkańców, do 2030 roku takich osób będzie 10,8 mln. Natomiast grupa osób w wieku podeszłym – starszych niż 80 lat – odpowiada liczbie dzieci, które rodzą się w Polsce przez 4 lata. Tymczasem aż 30% badanych nie wie, czy ich koledzy lub koleżanki opiekują się kimś dorosłym. Temat osób opiekujących się osobami dorosłymi jest więc wciąż nieobecny w rozmowach i przestrzeni publicznej.

Jednocześnie pełnienie ról opiekuńczych ma pozytywny wpływ na kompetencje przydatne w pracy – tego zdania jest czterech na dziesięciu pracowników i pracownic. Wiąże się to z tym, że takie osoby mają także dodatkową motywację związaną z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa finansowego swoim bliskim. Większa liczba obowiązków wymaga od nich także chociażby lepszej organizacji czasu.

O tym, jak pracodawcy mogą wesprzeć zatrudnionych w łączeniu obowiązków zawodowych i opiekuńczych, a także o rozwiązaniach i regulacjach, które mogą sprawić, że polski rynek pracy będzie bardziej inkluzywny opowie 26 maja Marcel Andino Velez – współtwórca i wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2007–2019), menedżer kultury, dziennikarz, antropolog i etnograf. Obecnie, ze względu na wyzwania rodzinne, poświęcił się wprowadzaniu w Polsce nowego typu działalności: koordynacji opieki geriatrycznej. Spotkanie organizowane jest w ramach TransferHUB –  inkubatora innowacji społecznych. Rozmowę przeprowadzi Miłosz Marchlewicz, menedżer promocji, komunikacji i projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które wraz z Fundacją Inicjatyw-Społęczno Ekonomicznych prowadzi #TransferHUB.

Webinar odbędzie się 26 maja o godz. 10:00. Rejestracja tutaj >>

TransferHUB

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. Mają dotyczyć kwestii zatrudnienia w jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Drugi nabór innowacyjnych projektów będzie realizowany na wiosnę 2021 roku. Organizatorzy wkrótce poinformują o dokładnych terminach rozpoczęcia i zakończenia zgłaszania rozwiązań do TransferHUB.

– Pandemia pokazała wzajemną zależność kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, znaczenie rozwiązań technologicznych, ale i konieczność zadbania o relacje i dobrostan ludzi. Zmiany na rynku pracy i w samych organizacjach muszą nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością, a ich celem powinno być zapewnienie warunków sprzyjających pracownikom: bezpieczeństwu finansowemu, fizycznemu, poczuciu sensu i przynależności. Stajemy przed pytaniem o to, jak zapewnić godną pracę, zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem czy jej przedwczesną utratą. TransferHUB to przestrzeń do tego, aby zmierzyć się z wyzwaniami nowej rzeczywistości w zakresie pracy. Zapraszamy do aktywnego udziału i zgłaszania inicjatyw stanowiących wkład w budowanie zrównoważonego rozwoju – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze “zatrudnienia”. Projekt “TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2020-2023.

Szczegółowe informacje na stronie TransferHUB.pl >>