Inkluzywna i neutralna komunikacja w środowisku korporacyjnym

26 października 2023

W ramach NICE (Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments), programu współfinansowanego przez CERV, ukazał się raport porównawczy przygotowany przez organizacje koordynujące Kartę Różnorodności na Cyprze, Litwie, w Grecji, Bułgarii i Rumunii.

Raport dotyczy tematyki na styku zarządzania różnorodnością oraz komunikacji w miejscu pracy. Zaprezentowano w nim, jak firmy i instytucje podchodzą do włączających praktyk komunikacyjnych oraz integrują te działania ze strategią DEI.

Publikację przygotowano w oparciu o analizę porównawczą, ocenę polityki, ankiety, wywiady i identyfikację najlepszych praktyk. Raport ma na celu uchwycenie znaczenia neutralnej i włączającej komunikacji w środowiskach korporacyjnych.

Projektowi towarzyszy również seria szkoleń z zakresu różnorodności, które pomogą Sygnatariuszom Kart Różnorodności w doskonaleniu ich umiejętności i wiedzy na tematy związane z DEI, a także w zwiększaniu świadomości korzyści płynących z konkretnych praktyk wzmacniających budowanie włączających miejsc pracy.

Publikację można pobrać tutaj >>