Inauguracja Karty Różnorodności w Polsce 14 lutego 2012 roku

23 stycznia 2012

14 lutego 2012 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności. Organizatorami konferencji jest Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W programie

Uroczyste podpisanie Karty Różnorodności przez prezesów i prezeski firm: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa TP, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal, Nutricia, Provident Polska S.A., Totalizator Sportowy sp. z o.o., Unilever.

Debata z udziałem gości: 

  • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania,
  • Joanna Serdynska, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej,
  • Mirosław Wróblewski Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Lidia Adamska – Członkini Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • prof. Irena Kotowska, Szkoła Główna Handlowa,
  • Laurent Picheral, Prezes Zarządu Orbis S.A.

Moderatorka: Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Konferencja odbywa się pod patronatem Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Partnerem konferencji jest Grupa Orbis.